FACE TV: Stanje ljudskih prava u BiH

U saradnji sa Face TV Sarajevo, razgovarali_e smo o Izvještaju u sjeni za 3. ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava u BiH, ali i mnogim drugim temama vezanim za ljudska prava u Bosni i Hercegovini.

U emisiji su sudjelovale: Vladana Vasić, rukovoditeljica zagovoranja u Sarajevskom otvorenom centru, Vildana Džekman, aktivistkinja za ljudska prava i Jasminka Džumhur, Institucija ombudsmena za ljudska prava u BiH.

Cijelu emisiju možete pogledati u nastavku.