Oznaka: pravosuđe

Jačamo kapacitete pravosudne zajednice iz Republike Srpske iz oblasti zločina iz mržnje, govora mržnje i diskriminacije prema LGBTI osobama

U saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj, 12. i 13. oktobra održali smo seminar za pravosudnu zajednicu RS. Na dvodnevnom seminaru smo jačali kapacitete sudija_kinja i tužitelja_ica iz oblasti zločina počinjenih iz mržnje, govora mržnje i diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika. Dodatno, učesnici_ce su … Continued

Alumnisti SOC-ove Akademije o ljudskim pravima LGBTI osoba prošli edukaciju o pravnom položaju transrodnih osoba i istospolnih partnera_ki

Prošle sedmice smo na Jahorini organizirali dvodnevnu edukaciju za advokate_ice koji su alumnisti SOC-ove Akademije o ljudskim pravima LGBTI osoba iz 2021. godine. Prof. Midhat Izmirlija i advokat Nedim Seferović educirali su alumniste o pravnom položaju transrodnih osoba i istospolnih partnera_ki. Kroz predavanja smo se osvrnuli na zakonski okvir, probleme sa kojima se susreću transrodne … Continued

Nastavljamo jačati kapacitete pravosudne zajednice iz oblasti zločina iz mržnje, govora mržnje i diskriminacije prema LGBTI osobama

Sarajevski otvoreni centar u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužitelja FBiH održao je seminar sudija_tkinja i tužitelja_ica 11. i 12. maja 2023. godine. Obrađivali smo teme zločina iz mržnje, govora mržnje i diskriminacije prema LGBTI osobama u BiH u cilju da osnažimo, senzibiliziramo i ojačamo kapacitet pravosudne zajednice FBiH. Dvodnevna predavanja vodili su … Continued

Imenovana kontakt osoba u Kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona za slučajeve zločina iz mržnje prema LGBTI osobama

Naš rad na senzibilizaciji pravosuđa i edukaciji pravnih stručnjaka_inja o pravima LGBTI osoba rezultirao je još jednim imenovanjem kontakt osobe u tužilaštvu koja će raditi sa LGBTI osobama žrtvama krivičnih djela počinjenih iz mržnje. Amir Midžić, kantonalni tužilac pri Kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona, bit će kontakt osoba za sve LGBTI osobe kojima bude potrebna pomoć … Continued

Pravni stručnjaci_kinje iz Republike Srpske prošli_e našu edukaciju o ljudskim pravima LGBTI osoba

8. i 9. decembra u Banja Luci smo organizovali_e edukaciju za sudije_tkinje, tužitelje_ice i advokate_ice iz Republike Srpske, na temu ”Ljudska prava LGBTI osoba i BiH i pravni mehanizmi njihove zaštite – iskustva iz biH i regije”. Edukaciju je otvorilo predavanje Darka Pandurevića, rukovoditelja programa i zagovaranjau Sarajevskom otvorenom centru, koji je učesnike_ce upoznao sa … Continued

Edukujemo tužitelje i tužiteljice Zeničko – dobojskog i Hercegovačko – neretvanskog kantona o pravnoj zaštiti LGBTI osoba

Sljedeće sedmice nastavljamo s edukacijom tužitelja i tužiteljica kantonalnih tužilaštava Federacije BiH, kroz koje želimo upoznati pravne stručnjake_inje sa pravnom zaštitom LGBTI osoba, njihovim problemima i potrebama. Nakon tužilaštava Kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona, ova dvodnevna edukacija namijenjena je tužiteljima_cama Zeničko – dobojskog i Hercegovačko – neretvanskog kantona. Prof. dr. Marija Lučić-Ćatić, s Fakulteta za … Continued

Imenovana kontakt osoba u Tužilaštvu Tuzlanskog kantona za slučajeve zločina iz mržnje prema LGBTI osobama

Senzibilizacija policijskih službenika_ca, tužitelja_ica, sudija_tkinja i adovakata_ica, te podizanje nivoa povjerenja LGBTI osoba u policiju i pravosuđe, jedan je od fokusa rada Sarajevskog otvorenog centra već nekoliko godina. Od 2013. godine u okviru različitih projekata i aktivnosti radimo na edukaciji predstavnika_ca cijelog pravosudnog lanca jer vjerujemo da će povećanje znanja pravnih profesionalaca_ki dovesti i do … Continued