VIDEO: Šta uraditi ako ste svjedok/inja ili žrtva u slučaju krivičnih djela počinjenih iz mržnje

zlocin iz mrznje za webKrivična djela počinjena iz mržnje su krivična djela kojima se sije sjeme straha i nesigurnosti u cijeloj zajednici prema kojoj su usmjerena. Njihova osnovna karakteristika je motiviranost predrasudama i stereotipima prema određenim društvenim grupama. Motivacija predrasudom prepoznaje se kad je meta odabrana na osnovu tzv. zaštićenih karakteristika. Zaštićena karakteristika glavna je osobina koju dijeli neka društvena grupa, npr. rasa, vjera, etnička pripadnost, jezik, seksualna orijentacija, rodni identitet, invaliditet ali i druge karakteristike.

Njihovom rasvjetljavanju treba posvetiti posebnu pažnju jer, čak i ako se radi o manje društveno opasnim incidentima, oni mogu biti generator sukoba, jer imaju potencijal da eskaliraju i daju povod za rast tenzija u zajednici. Kada je počinjeno djelo za koje se sumnja da je krivično djelo počinjeno iz mržnje, efikasna reakcija nadležnih organa vlasti je signal za zajednicu koja je pogođena takvim incidentom da se poduzimaju adekvatne mjere i da se ozbiljno shvata posljedica koju takav incident može ostaviti. Efikasno procesuiranje krivičnih djela počinjenih iz mržnje je važno, kako bi se poslala poruka da se takva krivična djela neće tolerisati. Time će se spriječiti buduće raspirivanje mržnje prema pojedincima/kama koji/e pripadaju određenim društvenim grupama.

Šta obični građanin_ka može uraditi u borbi protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje?

U sprječavanju i borbi protiv krivičnih djela počinjenih izmržnje, svaki pojedinac može dati svoj doprinos. Prije svega, prijavljivanjem ovih incidenata nadležnim organima vlasti i saradnjom na njihovom efikasnom procesuiranju.

Šta ako sam žrtva ili svjedok/inja krivičnog djela počinjenog iz mržnje?

  1. Ako ste žrtva ili svjedok incidenta (npr. prijetnje, fizički napad, skrnavljenje vjerskih objekata, ispisivanje uvredljivih grafita), bitno je da što prije incident prijavite najbližoj policijskoj stanici lično ili telefonski, ili se obratite najbližem tužilaštvu. Ovo je izrazito važno jer ako slučaj ne bude prijavljen, nije moguće očekivati da se pruži zaštita žrtvi, kao ni to da se adekvatno sankcioniše počinitelj.
  2. Kada slučaj prijavljujete, bitno je da date preciznu lokaciju na kojoj se incident desio, što više informacija o onome što ste doživjeli ili vidjeli i ako smatrate da je djelo motivirano mržnjom odnosno predrasudom, tu činjenicu obavezno naglasite i potkrijepite je detaljima koji na to ukazuju.
  3. Tužilaštvo i policija će dati kvalifikaciju počinjenog djela pa predmet ide u daljnju proceduru. U zavisnosti od prikupljenih dokaza, djelo može biti kvalifikovano kao prekršajno, krivično, ili će ostati u zoni nekažnjivosti. U zavisnosti od kvalifikacije, može se voditi prekršajni ili krivični postupak pred sudom. U oba slučaja možete biti pozvani da svjedočite.
  4. Ako ste oštećeni spomenutim djelom, imate pravo na naknadu štete koju možete ostvariti sudskim putem.
  5. Postupak se okončava pravosnažnom presudom.

Bitno je ponovo naglasiti da je preduslov za sve ove korake prijavljivanje djela policiji ili tužilaštvu.

Pored toga, svako može djelovati preventivno.

Uključite se i podržite aktivnosti organizacija i mreža koje se bore protiv mržnje i koje promovišu toleranciju.

Pokrenite inicijativu da se u vašoj zajednici organizuju događaji kojima se promoviše tolerancija, suživot, zajedništvo, poštovanje različitosti.

Putem društvenih mreža i u svakodnevnom životu širite korisne informacije i pozitivne vijesti koje razbijaju predrasude.

Kontaktirajte lokalne vlasti i sa njima izgradite partnerski odnos: predstavite im svoj rad, promovišite Akcioni plan o koheziji u zajednici, ako je usvojen, ili razgovarajte o potrebi uvođenja ovakvog plana u vašoj zajednici.

Prijavljujte izazivanje, poticanje i raspirivanje mržnje i nasilja koje susrećete na web portalima Vijeću za štampu u Bosni i Hercegovini.

Prijavljujte izazivanje, poticanje i raspirivanje mržnje i nasilja koje čujete i vidite na radiju ili televiziji Regulatornoj agenciji za komunikacije u Bosni i Hercegovini.