Alumnisti SOC-ove Akademije o ljudskim pravima LGBTI osoba prošli edukaciju o pravnom položaju transrodnih osoba i istospolnih partnera_ki

Prošle sedmice smo na Jahorini organizirali dvodnevnu edukaciju za advokate_ice koji su alumnisti SOC-ove Akademije o ljudskim pravima LGBTI osoba iz 2021. godine.

Prof. Midhat Izmirlija i advokat Nedim Seferović educirali su alumniste o pravnom položaju transrodnih osoba i istospolnih partnera_ki. Kroz predavanja smo se osvrnuli na zakonski okvir, probleme sa kojima se susreću transrodne osobe i istospolni partneri__ke u BiH, prezentirali smo praksu domaćih nadležnih organa kao i pravne standarde Europskog suda za ljudska prava u ovim specifičnim oblastima.