Edukujemo tužitelje i tužiteljice Zeničko – dobojskog i Hercegovačko – neretvanskog kantona o pravnoj zaštiti LGBTI osoba

Sljedeće sedmice nastavljamo s edukacijom tužitelja i tužiteljica kantonalnih tužilaštava Federacije BiH, kroz koje želimo upoznati pravne stručnjake_inje sa pravnom zaštitom LGBTI osoba, njihovim problemima i potrebama. Nakon tužilaštava Kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona, ova dvodnevna edukacija namijenjena je tužiteljima_cama Zeničko – dobojskog i Hercegovačko – neretvanskog kantona.

Prof. dr. Marija Lučić-Ćatić, s Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, otvorit će edukaciju predavanjem na temu predrasuda i stereotipa kao uzroka diskriminacije i krivičnih djela počinjenih iz mržnje. Profesor Pravnog fakulteta UNSA, prof. dr. Midhat Izmirlija, govorit će o antidiskriminacionom pravu: prikazu pravnog okvira primjenjivog na suzbijanje diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta u BiH, slučajevima iz prakse, regije i praksi Evropskog suda za ljudska prava.

Edukaciju će zatvoriti profesorica Lučić-Ćatić, a tema diskusije bit će krivična djela počinjena iz mržnje na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta i analiza slučajeva iz BiH i regije.

Planirano je da rezultat ovog događaja bude imenovanje kontakt osoba, tužitelja/tužiteljica ova dva tužilaštva koji bi bili zaduženi za zaprimanje prijava slučajeva nasilja nad LGBTI osobama. Dosad su imenovane kontakt osobe u Tuzlanskom i Kantonu Sarajevo.

Analiza rezultata istraživanja problema i potreba LGBTI osoba u BiH koje je Sarajevski otvoreni centar proveo 2017. godine, pokazalo je da LGBTI osobe imaju izrazito visok stupanj nepovjerenja u policijske agencije i pravosuđe, zasnovano na percepciji potencijalnih negativnih reakcija u slučajevima prijave nasilja. Imenovanje kontakt tužitelja_ica u kantonalnim tužilaštvima Zeničko – dobojskog i Hercegovačko – neretvanskog kantona bi uveliko olakšao proces prijave nasilja jer bi LGBTI osobe na ovim područjima imale povjerenja da će biti jednako i profesionalno tretirane kao i svi drugi građani_ke BiH, te bi se na taj način LGBTI osobe dodatno ohrabrile prijavljivati nasilje, a počinitelji bi bili procesuirani.