Oznaka: eu integracije

EU parlament zahtijeva rad na LGBTI pravima na Zapadnom Balkanu

Dana 14. juna 2017. Evropski parlament je usvojio tri godišnja izvještaja za države kandidate i potencijalne kandidate za članstvo u EU. U tim izvještajima zastupnici_e su ocijenili_e stanje prava LGBTI osoba u Makedoniji, Srbiji i Kosovu, kao i preporučili državama da situaciju poboljšaju.

Kako naprijed: regionalna razmjena iskustava – LGBT prava i EU integracije

Sarajevski otvoreni centar, uz pokroviteljstvo Višnje Ljubičić, pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske, organizuje studijsku posjetu pod nazivom „Integracije Republike Hrvatske u EU i prava lezbejki, gej muškaraca, biseksualnih i transrodnih osoba“ koja će se održati između 2. i 4. marta 2016. godine u Zagrebu. Cilj je regionalna razmjena iskustava između Republike Hrvatske i Bosne … Continued

Studijska posjeta: Nastavljen dijalog EU institucija i LGBTI aktivista_kinja Zapadnog Balkana

16. i 17. novembra 2015. godine u okviru projekta Korištenje procesa EU integracija za poboljšanje LGBT prava na Zapadnom Balkanu ILGA Europe organizovala je EU studijsko putovanje u Brisel. Studijskoj posjeti su prisustvovali LGBTI aktivisti/ce tj. projektni/e partneri/ce iz Makedonije (Subversive Front), Kosova (Centar za jednakost i slobode), Srbije (Labris) i BiH (Fondacija CURE i … Continued

U toku je izrada Alternativnog izvještaja o napretku BiH 2015!

Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH, čijim radom koordinira Sarajevski otvoreni centar, neformalna je koalicija organizacija civilnog društva koje će i ove godine krajem mjeseca maja objaviti Alternativni izvještaj o napretku BiH. Izvještaj ima za cilj da ponudi perspektivu bh. civilnog društva kada su u pitanju ljudskih prava, funkcionisanje države, pravosuđe, borba protiv korupcije i tranziciona pravde, te na taj način doprinese što tačnijem i potpunijem pregledu stanja u oblastima od značaja za evropske integracije u Bosni i Hercegovini.