EU integracije za poboljšanje ljudskih prava LGBT osoba na Zapadnom Balkanu

unnamedNa Zapadnom Balkanu ljudska prava LGBT osoba svakodnevno se krše. Jedan od razloga ovakve situacije jeste neopredijeljenost i oklijevanje organa vlasti da kreiraju i/ili poboljšaju institucionalne i pravne mehanizme koji bi štitili ljudska prava LGBT osoba. Ono što nedostaje jeste strukturalni poticaj za, sa jedne strane, napuštanje homofobnih praksi i, sa druge strane, pritisak da se usvoje i provedu zakoni koji štite LGBT osobe. Ulazak u EU je najvažniji međunarodni proces koji nudi ove strukturalne inicijative.

Zbog gore navedenih razloga, Sarajevski otvoreni centar (SOC) započeo je sa implementacijom projekta „Korištenje procesa EU integracija za poboljšanje LGBT prava na Zapadnom Balkanu“.Neke od aktivnosti u sklopu ovog projekta će biti: uspostavljanje i promovisanje besplatnog pravnogsavjetovanja za LGBT osobe u zemljama regije, dokumentacija kršenja LGBT ljudskih prava, podizanje kapaciteta organizacija civilnog društva, kao i druge aktivnosti koje se tiču suzbijanja diskriminacije i zločina iz mržnje u zemljama Zapadnog Balkana. Konačni cilj projekta je promicanje poštivanja ljudskih prava LGBT osoba na zapadnom Balkanu, koristeći proces EU integracija kao fokus za ciljano zagovaranje zasnovano na prikupljenim informacijama kroz dokumentovanje slučajeva i istraživanje.

Pored Sarajevskog otvorenog centra (BiH), u implementaciji projekta učestvuju ILGA Europe (Belgija), Labris (Srbija), Subverzivni Front (Makedonija), Centar za jednakost i slobodu (Kosovo) i Fondacija CURE (BiH).U 2016. godini ove organizacije će raditi na raznim aktivnostima koje se tiču diskriminacije i zločina iz mržnje vezanih za LGBT osobe.

Labris će, između ostalog, raditi na zagovaranju adekvatne implementacije nacionalnih i međunarodnih politika i standarda relevantnih za LGBT prava u Srbiji. Također će kreirati i mehanizam za prijavljivanje slučajeva zločina iz mržnje na lokalnom nivou i upoznati lokalnu LGBT zajednicu sa mehanizmima za prijavljivanje zločina iz mržnje.

Jedna od aktivnosti Centra za jednakost i slobodu će biti Godišnji izvještaj o stanju prava LGBT osoba u Kosovu u 2016. godini.CEL će također raditi sa LGBT zajednicom i njenom osnaživanju u ostvarenju ljudskih prava.

Subverzivni Front će pored ostalih aktivnosti kreirati analizu makedonskog zakona o zabrani diskriminacije iz ugla seksualne orijentacije i rodnog identiteta i njegovog usklađivanja sa pravnom stečevinom EU-a i drugih međunarodnih ljudskopravaških standarda. Oni također planiraju zagovarati za suzbijanje diskriminacije i zločina iz mržnje/govora mržnje na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta.

ILGA-Europe će osim direktnog lobiranja u Briselu za poboljšanje ljudskih prava LGBT osoba na Zapadnom Balkanu raditi i, između ostalog, na izgradnji kapaciteta projektnih partnera i organizovanju EU studijskih posjeta.

Jedan od fokusa Fondacije CURE u 2016. godini će biti analiza udžbenika srednjih škola u BiH koji podstiču stereotipe i predrasude prema LGBT osobama. Na osnovu dobijenih rezultata, Fondacija CURE će imati sastanke se predstavnicima/ama Ministarstva obrazovanja i pedagoških instituta kako bi ukazali/le na neophodne izmjene i doprinijele u borbi protiv diskriminatornih udžbenika.

Projekat se finansira iz sredstava State Department-a, Ureda za demokratiju, ljudska prava i rad u iznosu od $332,000. Projekat će trajati do kraja 2017. godine.