EU parlament zahtijeva rad na LGBTI pravima na Zapadnom Balkanu

Dana 14. juna 2017. Evropski parlament je usvojio tri godišnja izvještaja za države kandidate i potencijalne kandidate za članstvo u EU. U tim izvještajima zastupnici_e su ocijenili_e stanje prava LGBTI osoba u Makedoniji, Srbiji i Kosovu, kao i preporučili državama da situaciju poboljšaju.

U odnosu na Makedoniju, Parlament naglašava da treba uskladiti zaštitu od diskriminacije sa EU standardima, u pogledu diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije pri zapošljavanju. Parlament je takođe zabrinut zbog netolerancije, diskriminacije i napada na LGBTI osobe (par. 22).

U izvještaju za Kosovo Parlament „pozdravlja visok nivo političke podrške za prava LGBTI osoba“. Takođe, pozdravlja održavanje druge parade ponosa (par. 26). U kontekstu Srbije Parlament ističe da iako postoji antidiskriminacioni okvir, nema dosljedne implementacije istog u zemlji. Dalji napori su neophodni, uključujući one za LGBTI osobe (par. 19).

Zastupnica Ulrike Lunacek, dopredsjedavajuća Intergrupe za LGBTI prava i izvjestiteljica o Kosovu, komentirala je: „Doslovno ne postoji drugi način: ulazak u Evropsku uniju zahtijeva zaštitu od diskriminacije za LGBTI osobe, kako u pravu, tako i u praksi“.

„Pozivam kolege zakonodavce u Skopju, Beogradu i Prištini da prihvate zajedničke vrijednosti pravde i jednakosti, da se založe za LGBTI osobe u svojim državama i da podrže kampanje podizanja svijesti koje otvaraju srca i umove ljudi prema jednakim pravima i promoviraju mogućnosti za LGBTI osobe da žive živote bez straha.“

Fabio-Massimo Castaldo, zastupnik i potpredsjednik Intergrupe za LGBTI prava, nastavlja: „Dok se dešavaju pozitivni koraci na stanju LGBTI prava na Zapadnom Balkanu, govor mržnje i nasilje ostaju problematični i u mnogim slučajevima se ne adresiraju“.

„Glasajući za ove izvještaje, Parlament je stavio do znanja da je poštivanje prava LGBTI osoba ključni aspekt EU integracija.“

Pročitajte više:

 

Izvor: http://www.lgbt-ep.eu/press-releases/eu-parliament-demands-action-on-lgbti-rights-in-western-balkans/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+intergrouplgbt+%28The+European+Parliament%27s+Intergroup+on+LGBT+Rights%29