Terry Reintke: Civilno društvo mora biti uključeno u proces imenovanja ombudsmena

Terry ReintkeZastupnica Evropskog parlamenta i članica parlamentarne delegacije ovog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu, Terry Reintke, je juče boravila u posjeti u Sarajevu. U okviru svoje posjete sastala se predstavnicima/ama organizacija civilnog društva, koje su dio Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH, ali i sa Zajedničkom komisijom za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, ministrom pravde FBiH Matom Jozićem i ministricom za ljudska prava i izbjeglice BiH Semihom Borovac.

U okviru svoje posjete Reintke je pokazala interesovanja za novi pokušaj inteziviranja EU integracija Bosne i Hercegovine, ističući značaj parlamenta u ovim procesima. Posebno važne teme, na koje će Evropski parlament u ovom procesu obratiti posebnu pažnju, su pitanja vladavina prava, borba protiv korupcije, slobode govora, slobode medija i štampe i prava manjina.

Imajući na umu aktuelna dešavanja oko procesa izbora nova tri ombudsmana, Terry Reintke poručuje bh. političarima/kama: «Institucija ombudsmena je naročito za organizacije civilnog društva od centralnog značaja, imajući na umu da ova institucija otvara demokratke procese i pitanja prava manjinskih skupina, koje su još uvijek tabu tema u nekim državama. Ombudsman mora intenzivirati svoj rad oko prava društveno isključenih manjina, kao što su Romi/kinje i LGBT osobe».

Reintke je mišljenja da ad-hoc komisija za imenovanje ombudsmena bh. parlamenta u svoj rad mora aktivno uključiti predstavnike/ce organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom i promocijom ljudskih i manjinskih prava. Ove organizacije moraju biti dio rada komisije, ali i procesa selekcije najboljih kandidata/kinja, imajući na umu Pariške principe, koji su osvojeni od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Terry se raduje budućoj saradnji sa bh. parlamentom, ali i sa organizacijama civilnog društva.