Studijska posjeta: Nastavljen dijalog EU institucija i LGBTI aktivista_kinja Zapadnog Balkana

unnamed16. i 17. novembra 2015. godine u okviru projekta Korištenje procesa EU integracija za poboljšanje LGBT prava na Zapadnom Balkanu ILGA Europe organizovala je EU studijsko putovanje u Brisel. Studijskoj posjeti su prisustvovali LGBTI aktivisti/ce tj. projektni/e partneri/ce iz Makedonije (Subversive Front), Kosova (Centar za jednakost i slobode), Srbije (Labris) i BiH (Fondacija CURE i Sarajevski otvoreni centar). Aktivisti/ce su se sastali/e sa relevantnim dužnosnicima/ama Europske službe za vanjsko djelovanje i Odjela za susjedske politike i pregovore o proširenju Europske komisije. Oni su se također sastali sa članovima kabineta povjerenika Hahn-a. Tokom susreta učesnci/ce su podijelili/e svoje analize stanja političkih i ljudskih prava u svojim zemljama, dali/e povratnu informaciju na nedavno objavljeni Izvještaj o napretku Europske komisije, iznijeli/e svoje ključne prioritete zagovaranja koji se odnose na LGBTI ljudska prava i pozvali/e na potrebne radnje.

Tokom studijske posjete, LGBT aktivisti/ce sa Kosova su se također sastali/e sa političkom savjetnicom za Kosovo gđom. Helen Larsson. Važnost ovog sastanka bila je mogućnost da se direktno raspravlja o Izvještaju o napretku za 2015. godinu, kao i mogućnost davanja svojih komentara na isti. Događaji poput EU studijske posjete imaju značajnu ulogu za zagovaranje na nivou EU-a, kao i poboljšanje ličnih sposobnosti i znanja o institucijama EU-a.

Makedonski LGBT aktivisti/ce sastali/e su se sa predstavnicima/ama Odjela za susjedske politike i pregovore o proširenju, kojima su predstavili/e ključne probleme sa kojima se LGBTI osobe suočavaju u njihovoj zemlji. Oni su također iznijeli/e svoje komentare na novoobjavljeni EU godišnji izvještaj o napretku.

LGBT aktivistice su uvrstile zahtjeve LGBT zajednice i iznijele neka od pitanja s kojima se suočavaju u područjima diskriminacije, pravosuđa, politika i sl. One su istakle da, iako je bilo nekih pozitivnih pomaka, Srbija i dalje ima velike izazove u poštivanju i unapređenju prava LGBT osoba. Aktivistice su priznale da je Vlada Srbije učinila mnogo kako bi uskladila svoje zakonodavstvo sa pravnom stečevinom i međunarodnim standardima. Ipak, važno je da ovi zakoni i propisi ne ostanu na papiru.

Aktivistice iz Bosne i Hercegovine su imale sastanak s Federicom Domanini, političkom savjetnicom za Bosnu i Hercegovinu na kojem su razgovarale o pitanjima značajnim za LGBTI osobe u BiH, najnovijem Godišnjem izvještaju EU o BiH, kao i o temama o kojim bi se trebalo govoriti u sljedećem Godišnjem izvještaju o ljudskim pravima LGBT osoba u BiH. Gđa. Domanini je imala veoma pozitivan stav na ovu posjetu i nove informacije koje su aktivistice iznijele, a koje se tiču ljudskih prava LGBTI osoba. Bilo joj je i drago da je dobila povratnu informaciju o Godišnjem izvještaju lično/direktno od lokalnih aktivistica.

U sklopu studijske posjete, bio je također organizovan i događaj u Europskom parlamentu. Događaj su organizovali ILGA Europe, ERA – LGBTI asocijacije za jednaka prava Zapadnog Balkana i Turske i LGBT intergrupe Europskog parlamenta. Događaj je služio da se predstavi stanje stvari u pogledu prava LGBTI osoba u Zapadnom Balkanu i Turskoj i označi pokretanje novoosnovane regionalne LGBTI organizacije, ERA.

Nakon studijske posjete u EU, 18. i 19. novembra Sarajevski otvoreni centar je organizovao prvi sastanak za sve projektne partnere/ice. Nakon LGBTI aktiviste iz Hrvatske koji je objasnio efekte EU integracije na LGBTI prava u Hrvatskoj, partneri/ce su raspravljali/le o svim detaljima vezanim za implementaciju projekta, te su dogovorili/e plan projekta/ciljeve/implementaciju za 2016. godinu.