Alternativni izvještaj o napretku BiH 2015, promocija i diskusija u Banjaluci

20150414-odbor za ev. integracijeOdbor za evropske integracije i regionalnu saradnju Narodne skupštine Republike Srpske i Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH organizuju tematsku sjednicu na kojoj će biti prezentovani nalazi iz Alternativnog izvještaja o napretku BiH 2015: politički kriteriji.

Tematska sjednica će biti održana u srijedu, 30.09.2015, u Narodnoj skupštini Republike Srpske (mala sala, 1. sprat), ulica Vuka Karadžića 2 u Banjoj Luci s početkom u 12:00 časova.

Već treću godinu zaredom Inicijativa objavljuje Alternativni izvještaj o napretku BiH koji predstavlja aktuelno stanje EU integracija iz ugla organizacija civilnog društva, s ciljem uticanja na formulisanje zvaničnog Izvještaja o napretku, koji kreira Evropska komisija i koji se objavljuje svake godine u oktobru.

Na sjednici će biti predstavljeni nalazi koji se odnose na oblasti demokratije i funkcionisanja države sa posebnim osvrtom na pitanje ustava, parlamenti i vlade, javna uprava te civilno društvo. Također će biti predstavljena moguća rješenja u oblasti međunarodnih instrumenata za zaštitu ljudskih prava, slobode okupljanja i udruživanja, prava žena i rodna ravnopravnost, te pitanje suzbijanja diskriminacije.

Predstavnik_ca Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju Narodne skupštine Republike Srpske, će u uvodnom izlaganju predstaviti izazove sa kojima se susreće ovaj Odbor u svom radu na pitanjima vladavine prava, ljudskih prava, zaštite prava manjina kao i osvrt na reformsku agendu koja je stavila fokus na ekonomsko-socijalna prava.

Govore:
– Predstavnik_ca Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju NSRS
– Tijana Cvjetićanin (Zašto ne)
– Dragana Dardić (Helsniški parlament građana Banja Luka)
– Inela Hadžić (Inicijativa za monitoring evropskih integracija)

Izjave za medije će biti održane nakon prezentacije, odnosno u 13:15 časova.

Poziv za tematsku sjednicu upućen je poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Vladi RS, organizacijama civilnog društva i medijima.