Akademija političkog liderstva

akadmija politickog liderstvaPoziv za mlade političare/ke i predstavnike/ce nevladinog sektora u BiH

AKADEMIJA POLITIČKOG LIDERSTVA

Sarajevo, 29. juni – 5. juli 2012.

Rok za prijavu : 5. juni 2012.

Sarajevski otvoreni centar je nezavisna, nepolitička i neprofitna organizacija koja ima za cilj promociju aktivnog građanstva kroz političku edukaciju i zalaganje za ljudska prava. Cilj organizacije jeste jačanje političke participacije mladih ljudi te unapređenje rodne ravnopravnosti. Politički sistem BiH je komplikovan i mladi političari/ke nisu dovoljno zastupljeni/e u političkim strukturama niti imaju mogućnost donošenja odluka. U sklopu prve Akademije političkog liderstva želimo da poboljšamo kapacitet mladih ljudi afirmisanjem liderskih vještina, s ciljem da se ojača njihovo učešće u političkom životu u BiH. Važna komponenta ove akademije jeste participacija žena u politici, tako da će neki od modula Akademije biti posvećeni upravo ovom pitanju .

Ko može učestvovati?

Konkurs je otvoren za mlade (između 20 i 30 godina) koji aktivno u čestvuju u politici u različitim strankama u BiH ili imaju takvu namjeru. Prijaviti se takođe mogu predstavnici/e iz nevladinog sektora koji/e aktivno rade na političkim temama. Ohrabrujemo naročito aplikacije mladih političarki i aktivistkinja koje dolaze iz manjih bh. gradova.

Šta vam nudimo?

Učesnici/e Akademije će imati priliku upoznati emininentne političarke iz izvršne i zakonodavne vlasti u BiH i evropskih zemalja. Predavači/ce Akademije dolaze iz BiH, Hrvatske, Mađarske i Srbije, te imaju višegodišnje iskustvo u akademskom, političkom i društvenom radu. Akademija političkog liderstva, u trajanju od sedam punih dana, pokriće teme koje se tiču političkog sistema BiH, ljudskih prava, ustavnih reformi, državnih finansija, lokalne samouprave, izbora, obrazovanja, medija, evro-atlantske integracije BiH, te pitanja liderskih vještina. Organizatori preuzimaju putne troškove, kao i troškove za smještaj i ishranu. Svi/e u česnici/ce dobit će potvrdu o uspješnom učešću na Akademiji.

Kako se prijaviti?

Prijava, koja se sastoji od biografije (maks. 2 strane, sadrži ime i prezime, pune kontakt podatke i sve relevantne informacije o obrazovanju, poslovnom iskustvu itd.) i motivacionog pisma (maks. 2 strane, sadrži informaciju o razlogu prijave, da li je osoba koja se prijavljuje aktivni/a član/ica neke političke stranke ili je predstavnik/ca nevladine organizacije u BiH i na koji način planira koristiti stečeno znanje) se šalju do 5. juna 2012. na: [email protected]. Na ovaj mail možete slati i sva pitanja koja imate. O rezultatima konkursa prijavljeni/e će biti obaviješteni/e do 8. juna 2012. godine, a ukupno ćemo pozvati 30 u česnika/ca.