Akademija ravnopravnosti, osvrt na studijsku posjetu Zagrebu

Fondacija Friedrich Ebert i Sarajevski otvoreni centar, pokretanjem Akademije ravnopravnosti, nastoje stvoriti novu platformu za političko liderstvo i prostor za udruženo djelovanje zastupnica_ka, liderki_a političkih stranaka i organizacija civilnog društva. Do sada su u okviru Akademije održana dva modula i studijska posjeta Zagrebu, dok će se treći modul realizovati u novembru.

Od 12-14. oktobra učesnici i učesnice Akademije ravnopravnosti boravili_e su u Zagrebu. Fokus ove studijske posjete je bio na upoznavanju procesa koji su doveli do integracije Republike Hrvatske u EU kao i upoznavanje sa radom institucija Republike Hrvatske u oblasti ravnopravnosti spolova. Tokom ove posjete učesnici i učesnice su imali_e priliku da posjete Hrvatski sabor, Ured pravobraniteljice za djecu, Kuću ljudskih prava, kao i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

Tokom sudijske posjete učesnici i učesnice su razovarali_e o sljedećim pitanjima:

  • Sa Helenom Štimac, predstojnicom Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH, razgovarali_e su o
  • vladinim politikama za ravnopravnost spolova u RH;
  • O ulozi parlamenta u unapređenju ravnopravnost spolova u RH su razgovarali_e sa Nansi Tireli, predsjedavajućom Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora;
  • O ulozi Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova RH u zagovaranju i zaštiti prava žena su razgovarali_e sa Višnjom Ljubičić, pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova RH, Goranom Selancem, zamjenikom Pravobranitejice za ravnopravnost spolova RH;
  • Sa predstavnicama organizacija civilnog društva (CESI, Ženska soba i Ba.B.e.) razgovarali_e su o organizacijama civilnog društva i njihovoj ulozi u poboljšanju ravnopravnosti spolova;
  • O EU integracijama Zapadnog Balkana razgovarali_e su sa predstavnicama Centra izvrsnosti Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Akademija ravnopravnosti ima za cilj jačanje kapaciteta liderki i lidera u oblasti rodne ravnopravnosti i politike ravnopravnosti deprivilegovanih grupa u BiH, a da bi se unaprijedila prava građana i građanki Bosne i Hercegovine. Pored navedenog Akademija ima za cilj i jačanje saradnje između donositelja_ica odluka i predstavnika_ca organizacija civilnog društva u BiH.

Učesnici i učesnice Akademije ravnopravnosti su zastupnice i zastupnici, tj. poslanice i poslanici parlamenata na kantontalnom, entitetskom i državnom nivou, članice i članovi partijskih organa parlamentarnih političkih stranaka, te savjetnice i savjetnici političkih lidera i liderki, te ministarki i ministara na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou, koji_e su zainteresovani da jačaju sopstvene kapacitete i rade na identifikovanju i provedbi konkretnih rješenja koja će poboljšati ravnopravnost spolova, te položaj deprivilegovanih grupa u našem društvu.

Agenda studijske posjete Zagrebu je dostupna na ovom linku.

???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? DSC_0150