Oznaka: pravažena

Pregled drugog modula Akademije ravnopravnosti 2017

Drugi modul Akademije ravnopravnosti pod nazivom Feminizam za sve je održan u periodu od 26-28. maja 2017. na Jahorini. Svaki od tri modula treće generacije Akademije ravnopravnosti, pa tako i ovaj, traje tri dana, a sastoji se od predavanja, radionica.

Konkurs za učešće na Akademiji ravnopravnosti 2017

Fondacija Friedrich Ebert i Sarajevski otvoreni centar objavljuju poziv za učešće na AKADEMIJI RAVNOPRAVNOSTI 2017 Rok za prijave: 31.3.2017. Nakon uspješno realiziranih programa Akademije ravnopravnosti 2015. i 2016. godine, Fondacija Friedrich Ebert i Sarajevski otvoreni centar sa ponosom objavljuju poziv za učešće na trećoj generaciji Akademije ravnopravnosti – platforme za političko liderstvo i udruženo djelovanje … Continued

Rodno osjetljiv jezik će se koristiti na univerzitetskim diplomama

Sarajevski otvoreni centar je početkom godine Agenciji za ravnopravnost spolova uputio Zahtjev za ispitivanje povreda Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH (ZORS). Osnov za pokretanje ovakvog zahtjeva leži u činjenici da Univerzitet u Sarajevu na diplomama koje izdaje po završetku prvog, drugog i trećeg ciklusa studija, ne koristi rodno osjetljiv jezik te se titule na … Continued

Narandžasti izvještaj 2016: Ratno seksualno nasilje

Izmjene Krivičnog zakona BiH U maju 2015. godine u Parlamentarnoj skuštini BiH su usvojene izmjene i dopune Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine[i] kojima je, između ostalog, definicija silovanja i drugih oblika seksualnog nasilja počinjenih kao ratni zločin protiv civilnog stanovništva ili kao zločin protiv čovječnosti, usklađena s međunarodnim standardima i jurisprudencijom prvobitno razvijenom pred međunarodnim … Continued

Narandžasti izvještaj: Rodno zasnovano nasilje

Osobe ženskog spola su često izložene ozbiljnim oblicima nasilja, pogotovo verbalnom, fizičkom, psihičkom, seksualnom nasilju, silovanju i sl. Ovi i brojni drugi oblici nasilja nad ženama predstavljaju ozbiljno kršenje ljudskih prava žena i glavnu prepreku ostvarivanju jednakosti između žena i muškaraca.[i] Statistike pokazuju da je svaka treća žena u svijetu žrtva nasilja, ali i da … Continued

PRIHVATIMO, POLITIČKE STRANKE SU MIZOGINE!

Neusvajanjem izmjena i dopuna Zakona o Vijeću ministara BiH na sjednici u utorak, 24. maja 2016, političke stranke su jasno pokazale šta misle o ravnopravnosti spolova. Prije svega, vratimo se nekoliko koraka unazad. Sarajevski otvoreni centar je tokom protekle godine izradio dvije studije koje se odnose na ravnopravnost spolova i političku participaciju žena. Željeli_e smo … Continued

Narandžasti izvještaj: Politički život i odlučivanje

Žene u tijelima političkih stranaka Žene su podzastupljene u glavnim tijelima najvažnijih stranaka u BiH. Ekstremni primjer su dvije stranke (SDA i SDS) kod kojih ni mjesto predsjednika, kao ni mjesto potpredsjednika ne pripadaju manje zastupljenom spolu, odnosno ženama. U ostalim strankama žena zauzima po jedno potpredsjedničko mjesto, što predstavlja zastupljenost između 10 i 20% … Continued

Narandžasti izvještaj: Zdravstvena zaštita

Ustav Bosne i Hercegovine iz 1995. godine, Rezolucija o politici zdravlja za sve građane_ke Bosne i Hercegovine[1] i Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini nalažu mjere i pružaju smjernice za organizovanje zdravstvenog sistema koji će svim građanima_kama omogućiti adekvatnu pomoć i zaštitu, u cilju postizanja zdravijeg i kvalitetnijeg života bez diskriminacije. Prema definiciji … Continued