Pregled predavanja Feminističke škole: 20. juni 2015.

05_3U subotu 20. juna održana su predavanja u okviru modula, koje slušamo u prvom semestru Feminističke škole Žarana Papić.

Sandra Zlotrg, lektorica i profesorica bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika, na svom predavanju otvorila je brojna pitanja vezana za feminističko čitanje lingvistike. Postoji li i zašto bi uopće postojala feministička lingvistika? Zašto je prava tema rod i upotreba jezika a ne jezik i spol? Kako se žene definiraju u jeziku? Da li je jezik seksističan? Da li žene pravilnije govore i da li manje psuju? Govore li muškarci i žene različito? Kako se u bosnistici, kroatistici, serbistici pristupa rodno osjetljivom jeziku? Kako možemo utjecati na jezičke promjene, te da li je politička korektnost stvarno ulaženje u moć?

Jelena Milinović je govorila o ravnopravnost i moći – ostvarivanje suštinskog zastupanja grupnih interesa. U okviru teme razmatrali su se posebni standardi za ravnopravnost spolova u području političkog i javnog odlučivanja, te mogućnosti za definisanje i zastupanje opštih, pojedinačnih i grupnih interesa žena i muškaraca u političkoj areni, uzimajući u obzir aktuelan politički i društveni kontekst. Cilj ovog modula bio je pobliže razmotriti sve varijable koje utječu na suštinsku zastupljenost žena i, na koncu, otkriti nivo suštinske zastupljenosti postignut sadašnjim politikama.

U subotu, 27. juna, predavanja počinju u 10h. Bojana Đokanović govori o izazovima  maskuliniteta, a Lejla Hadžiahmić o nasilju, militarizmu i ratu.