Pregled predavanja Feminističke škole: 23. maj 2015.

11268251_1590407171218231_8991545678619464024_n

U subotu 23. maja održana su predavanja u okviru modula, koje slušamo u prvom semestru Feminističke škole Žarana Papić.

Zlatiborka Popov Momčinović, doc. doktorica profesorica političkih nauka na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, govorila je o historiji ženskih udruživanja i pokreta u Jugolsavijama i u Bosni i Hercegovini, dok je Kika Babić-Svetlin, iz Agencije za ravnopravnost spolova BiH, govorila o nasilju nad ženama, javno-političkom pristupu tom problemu i komparativnim modelima. Cilj predavanja je bio upoznavanje polaznica/ka sa institucionalnim odgovorom na problem nasilja u porodici, te osvrt na komaparativne modele koji se primjenjuju u svijetu. Sadržaj predavanja je bio fokusiran na primjenu Konvencije Vijeća Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) i njenom uticaju na razvoj javnih politika, kao što je Strategija za primjenu ove Konvencije u Bosni i Hercegovini.

U subotu, 30. maja, Zlatiborka Popov Momčinović, profesorica političkih nauka na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, govori o feminističkim teorijama subjektiviteta – rod, identiteti i građanstvo, a Maida Čehajić, koja radi na pitanjima roda i reformi pravosuđa u BiH, u Atlantskoj inicijativi, govori o temi žene, mir i sigurnost.