Pregled predavanja Feminističke škole: 13. juni 2015.

U subotu 13. juna održana su predavanja u okviru modula, koje slušamo u prvom semestru Feminističke škole Žarana Papić.

 

Asja Bakić, jedna od urednica MUF-a, portala koji se bavi feminističkim čitanjem popularne kulture, govorila je o afirmativnom čitanju pornografije u kontekstu suvremene feminističke borbe. Osvrnula se na beneficije pornografskog žanra za suvremeni feministički angažman, ali i negativne strane pornifikacije u popularnoj kulturi. Dala je i kratak osvrt na ženski subjekt u suvremenoj pornografskoj produkciji.

????????????????????????????????????

Miroslav Živanović, koji radi na poslovima voditelja programa i projekata Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, kroz svoje predavanje je razmatrao i zagovarao tezu da efikasna komunikacija i stvaranje političke volje zahtijevaju proces pripreme i provođenja pojedinačnih javnih politika u kojima se svi potencijalni akteri podvrgavaju strategijama, metodama i tehnikama umrežavanja i izgradnje zajednice.

DSC_0051 (1)

 

U subotu, 20. juna, predavanja počinju u 12h. Jelena Milinović govori o odnosu ravnopravnosti i moći, a Sandra Zlotrg o feminističkoj lingvistici.