Pregled predavanja Feminističke škole: 9. maj 2015.

????????????????????????????????????U subotu 9. maja održana su predavanja u okviru modula, koje slušamo u prvom semestru Feminističke škole Žarana Papić.

Dženita Hrelja Hasečić, doktorantica rodnih studija, nastavila je priču o raznolikosti i sporovima feminističkih političkih teorija i praksi o kojoj se govorilo i na prethodnoj sesiji. U toku dva predavanja dat je historijski pregled nastanka i razvoja feminističkih teorija – od prosvjetiteljstva i liberalizma, odnosno prikaz prvog, drugog i trećeg vala feminiz(a)ma u svijetu, kao i sadašnjih feminizama/postfeminizma i savremenih debata u kontekstu razvoja i neoliberalnog pristupa. Jelena Milinović je dala pregled i govorila o širem kontekstu institucionalizacije ravnopravnosti spolova, kroz gender mainstreaming, rodno-odgovorno budžetiranje, pozitivne mjere i kvote u bh. prilikama.

U subotu 16. maja predavanja počinu u 10h. U okviru Modula 1, Đermana Šeta govori o monoteističkim religijama i feminizmu, sa fokusom na islam, dok će okviru Modula 2, Adnan Kadribašić govoriti o diskriminaciji na osnovu spola, roda, spolne orijentacije i ostalih okolnosti.