Pregled predavanja Feminističke škole: 25. april 2015.

11185675_712830948845766_884708257_nU subotu 25. aprila održana su predavanja u okviru modula, koje slušamo u prvom semestru Feminističke škole Žarana Papić.

Elmaja Bavčić je otvorila veliku temu o raznolikosti i sporovima feminističkih političkih teorija i praksi o kojoj će se govoriti kroz dve sesije. U toku dva predavanja biće dat historijski pregled nastanka i razvoja feminističkih teorija – od prosvjetiteljstva i liberalizma, odnosno prikaz prvog, drugog i trećeg vala feminiz(a)ma u svijetu, kao i sadašnjih feminizama/postfeminizma i savremenih debata u kontekstu razvoja i neoliberalnog pristupa. Prvi dio predavanja obuhvatio je sljedeće feminističke teorije, njihove najistaknutije predstavnice/ke, kao i primjere aktivizma koji je nerazdvojni dio feminističkih teorija: feminizam centriran ka ženi, odnosno – radikalni feminizam, socijalistički feminizam, psihoanalitički socijalistički feminizam, psihoanalitički feminizam, filozofiju morala, etiku brige, kulturološki i radikalno-kulturološki feminizam, feminizam jednakosti: liberalni feminizam i marksistički feminizam. Ujedno, prvi dio predavanja je obradio i osnovne pojmove vezane za feminizme.

Adnan Kadribašić je govorio o međunarodnom i domaćem okviru za

ravnopravnost spolova i prava žena. Pravnopolitički osvrt na pravni i institucionalni okvir bio je stub trećeg predavanja. Tokom ovog predavanja naglasak je bio na izgradnji sveobuhvatnog okvira u tranzicijskoj BiH sa sagledavanjem trenutno dostignutog nivoa u odnosu na međunarodne standarde. Posebano je bilo riječi o standardima Ujedinjenih naroda, Vijeća Evrope i Evropske Unije i u odnosu na njih bio je sagledan pravni okvir u BIH.

U subotu 9. maja predavanja počinu u 18h. U okviru Modula 1, Dženita Hrelja Hasečić

dalje razvija temu raznolikost i sporovi feminističkih političkih teorija i praksi, dok će okviru Modula 2, Jelena Milinović govoriti o institucionalizaciji ravnopravnosti spolova: gender mainstreaming, rodno-odgovorni budžeti, pozitivne mjere i kvote.