Pregled predavanja Feminističke škole: 18. april 2015.

11138593_738741629579445_289174916059305051_nU subotu 18. aprila, od 12h do 18h, održana su predavanja u okviru modula, koje ćemo slušati u prvom semestru Feminističke škole Žarana Papić.

Jelena Milinović, šefica Odsjeka za koordinaciju, edukaciju i saradnju Gender centra RS-a,  govorila je o izradi javnih politika za ravnopravnost spolova: izazovi i mogućnosti za napredak. Ravnopravnost polova je utemeljena u domaćim i međunarodnim normativno-pravnim standardima koji su na snazi u Bosni i Hercegovini i kao princip predstavlja jedan od važnih elemenata javnih politika. Međutim, situacija de iure i de facto se bitno razlikuje. Stoga će se u okviru teme obraditi pitanja društvenog konteksta u kojoj se ovakva vrsta reforme sprovodi, sa svim svojim karakteristikama, problemima i mogućnostima za unapređenje, na osnovu čega se mogu dati osnovne smjernice za izradu rodno odgovornih javnih politika.

Lejla Mušić, docentica doktorica sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, govorla je o temi historija pokreta – počeci feminističkih djelovanja, sa posebnim osvrtom na matrijarhat. Razumijevanje historije feministickog pokreta nije dovrseni projekat nego je uvijek otvoreno za multiple i divergentne pristupe sto ga cini uvijek izazovnom i interesantnom temom. Pristup ovom pokretu zahtijeva razmijevanje kulta majke, a potom historijsku rekonstrukciju sta je to bilo prije majcinski ili ocev kult, te potom dublje kognicije ovih kultova i njihov odnos da bi slutnja Sluskinjine price Margaret Atwood, bila dovoljno prisutna u historijskom razumijevanju oblika zenske vladavine, prava na glas, te zenske demokratije na ostrvu Kreta protiv tradicionalnog tumacenja demokratije u duhu ekofeministickog manifesta Rian Eislar. Borba za zenska prava permanentni je cilj svih egalitarnih maskulinih i femininih pravaca, i njen smisao u eri sveprisutne postfeminizacije ne smije se dokinuti. Globalna feminizacija siromastva, femicidi u Mexicu i Ciudad Juarezu, kao i pristup kultu Sante Muertas, zshtijevaju razumijevanje demonskih oblika zenskosti ali i patrijarhalnog odbijanja zenske slobode u radovima Rosario Castellanos. Cilj novijih pristupa historiji pokreta je da se zapitamo da li je apokalipticni scenarij Atwoodove vec jednom dovrsena prica te da time uz historiju pokreta istrazujemo jos jednu krvavo izborenu zensku disciplinu zenske historije.

U subotu 25. aprila predavanja počinu u 10h. U okviru Modula 1, Elmaja Bavčić otvara temu raznolikost i sporovi feminističkih političkih teorija i praksi , dok će okviru Modula 2, Adnan Kadribašić držati predavanje o međunarodnom i domaćem okviru za ravnopravnost spolova i prava žena.