Pregled predavanja Feminističke škole: 30. maj 2015.

????????????????????????????????????

U subotu 30. maja održana su predavanja u okviru modula, koje slušamo u prvom semestru Feminističke škole Žarana Papić.

Zlatiborka Popov Momčinović, profesorica političkih nauka na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, govorila je o feminističkim teorijama subjektiviteta, o odnosu roda, identiteta i građanstva, a Maida Čehajić, koja radi na pitanjima roda i reformi pravosuđa u BiH, u Atlantskoj inicijativi, govorila je o temi vezanoj za žene, mir i sigurnost.

????????????????????????????????????

U subotu, 13. juna, Asja Bakić govori o pornografiji, a Miroslav Živanović o izradama prijedloga javnih politika u oblasti ljudskih prava.