Pregled predavanja Feminističke škole: 16. maj 2015.

????????????????????????????????????U subotu 16. maja održana su predavanja u okviru modula, koje slušamo u prvom semestru Feminističke škole Žarana Papić.

Prvo predavanje je bilo vezano za monoteističke religije i feminizam/mi: sa fokusom na islamske studije. Cilj predavanja je bio da studente/ice upozna sa glavnim ženskim/feminističkim tokovima unutar monoteističkih religija te ponudi nijansiran pristup ovim kompleksnim i veoma raznolikim interpretativnim praksama. Na drugom predavanju je bilo riječi o diskriminaciji na osnovu spola, roda, spolne orijentacije i ostalih okolnosti. Kažnjavanje diskriminacije, kao obaveze nadležnih vlasti u oblasti ravnopravnosti spolova, bila je razmatrana u kroz zakonski sistem. U okviru ove teme učesnice/i su savladali relativno kompleksno pitanje svih oblika diskriminacije sa osvrtom na prevalentne oblike u našem društvu.

U subotu, 23. maja, Zlatiborka Popov Momčinović, doc. doktorica profesorica političkih nauka na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, govori o ženskim pokretima u Jugoslavijama i u BiH, a Kika Babić-Svetlin, iz Agencije za ravnopravnost spolova BiH, govori o nasilju nad ženama.