Search Results for regionalizacija

INFOGRAFIKA: Dostignuća projekta ‘Regionalizacija LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u BiH’

Početkom 2021. godine počeli_e smo s implementacijom projekta ”Regionalizacija LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini” kojeg provodimo u partnerstvu sa Fondacijom Krila nade, koji a finansira Evropska unija. Projekat ima za cilj stvoriti okruženje u kojem će LGBTI osobe biti ohrabrene i podržane u pristupu sistemima mentalnog zdravlja … Continued

Kreirani pravci i načini djelovanja mreže LGBTIQ+ osoba i njihovih porodica  

U okviru projekta „Regionalizacija LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini“, finansiranog od strane Evropske unije, u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra je 26. i 27. novembra 2022. održan događaj pokretanja mreže LGBTIQ+ osoba i njihovih porodica. Ovim događajem se nastavlja višegodišnji rad grupe koja kontinuirano radi na povezivanju, osnaživanju … Continued

Završnom konferencijom zaokružen projekat regionalizacije LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i zaštite mentalnog zdravlja u BiH

Sarajevski otvoreni centar i Fondacija Krila nade su organizirali završnu konferenciju pod nazivom “LGBTI inkluzivna psihosocijalna podrška i zaštita mentalnog zdravlja u Bosni Hercegovini”, koja je održana 15.12.2022. u Sarajevu. Sarajevski otvoreni centar i Fondacija Krila nade od početka 2021. godine provode projekat Regionalizacija LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni … Continued

Konferencija o psihosocijalnoj podršci LGBTI osobama 15. decembra u Sarajevu

Sarajevski otvoreni centar i Fondacija Krila nade pozivaju na konferenciju pod nazivom “LGBTI inkluzivna psihosocijalna podrška i zaštita mentalnog zdravlja u Bosni Hercegovini” koja će se održati 15.12.2022. u Sarajevu u Hotelu Holiday (ulica Zmaja od Bosne 4), u sali Neretva. Sarajevski otvoreni centar i Fondacija Krila nade od početka 2021. godine provode projekat Regionalizacija … Continued

Pokrenuti razgovori o formiranju mreže organizacija koje pružaju psihosocijalnu podršku LGBTI zajednici

U okviru projekta „Regionalizacija LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini“, finansiranog od strane Evropske unije, 31.10.2022. godine u Sarajevu je održan radni sastanak pokretanja mreže organizacija civilnog društva koje pružaju psihosocijalnu podršku LGBTI zajednici, u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra. Budući da je zaštita mentalnog zdravlja i opće socijalne … Continued

Treninzima na Igmanu i u Bijeljini završen niz treninga osnaživanja LGBTI osoba za brigu o mentalnom zdravlju

U okviru projekta „Regionalizacija LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini“, finansiranog od strane Evropske unije, u proteklom periodu su održana dva treninga u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra, na temu važnosti brige za mentalno zdravlje LGBTI osoba i pružanja LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i usluga mentalnog zdravlja. Treninzi su … Continued

Bh. organizacije u kojima LGBTI osobe mogu potražiti besplatnu psihološku podršku

U nastavku se nalaze kontakt informacije organizacija civilnog društva gdje LGBTIQ+ osobe mogu tražiti inkluzivnu, senzibiliziranu podršku i pomoć kako u vidu vršnjačkog (peer to peer) savjetovanja, tako i u vidu psihološke/psihoterapijske podrške i savjetovanja, a s kojima smo do sada radili_e i radit ćemo u nastavku. Organizacije se nalaze u Tuzli, Prijedoru, Zenici, Bijeljini, … Continued

Poziv na trening u Bijeljini: važnost brige za mentalno zdravlje LGBTI zajednice

U okviru projekta „Regionalizacija LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini“, finansiranog od strane Evropske unije, u Bijeljini, u hotelu Drina u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra 12. i 13. oktobra 2022. godine će biti održan dvodnevni trening na temu važnosti brige za mentalno zdravlje LGBTI osoba i pružanja LGBTI … Continued

Poziv na trening na Igmanu: važnost brige za mentalno zdravlje LGBTI zajednice

U okviru projekta „Regionalizacija LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini“, finansiranog od strane Evropske unije, na Igmanu će u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra 21. i 22. septembra 2022. godine biti održan dvodnevni trening na temu važnosti brige za mentalno zdravlje LGBTI osoba i pružanja LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške … Continued