Završnom konferencijom zaokružen projekat regionalizacije LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i zaštite mentalnog zdravlja u BiH

Sarajevski otvoreni centar i Fondacija Krila nade su organizirali završnu konferenciju pod nazivom “LGBTI inkluzivna psihosocijalna podrška i zaštita mentalnog zdravlja u Bosni Hercegovini”, koja je održana 15.12.2022. u Sarajevu.

Sarajevski otvoreni centar i Fondacija Krila nade od početka 2021. godine provode projekat Regionalizacija LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, finansiran od strane Evropske unije. Projekat se privodi kraju, dosta toga važnog i potrebnog je ostvareno, a završna konferencija je prilika da sve sumiramo – rezultate, nalaze, modelitete saradnje s različitim akterima, ali i prepreke, teškoće i buduće izazove.

Pokrenuli smo pružanje podrške u organizacijama civilnog društva koje se pokazuje jako značajnim i potrebnim; kroz medijske kampanje govorimo o važnosti brige za mentalno zdravlje specifičnog dijela društva – LGBTI zajednice; održali smo treninge za jačanje kapaciteta pružanja senzibilizirane i inkluzivne psihosocijalne podrške LGBTI osobama u centrima za mentalno zdravlje i socijalni rad, kao i sastanke s relevantnim javnim ustanovama brige za mentalno zdravlje i socijalnu zaštitu; postavili osnove neformalne mreže inkluzivnih organizacija, ali i LGBTIQ+ osoba i njihovih roditelja/porodica.

U diskusijama konferencije su učestvovali profesionalci_ke u ovoj oblasti i same LGBTIQ+ osobe kroz tri panela:

I – Pružanje psihosocijalne podrške u javnim ustanovama brige za mentalno zdravlje i socijalnu zaštitu;

II – LGBTI osobe o potrebama i izazovima u polju zdravstvene i socijalne zaštite;

III – Senzibilizirani i inkluzivni psihoterapijski rad i vršnjačko savjetovanje u organizacijama civilnog društva.

„Putem ovog projekta, Fondacija Krila Nade se dodatno profilirala u sferi podrške i građenja kapaciteta psihoterapijske zajednice u Bosni i Hercegovini, kao i edukovanju LGBTI zajednice o važnosti brige o mentalnom zdravlju. Doprinos ovog projekta se ogleda u većoj profesionalizaciji osoblja Fondacije Krila Nade, njene vidljivosti i prepoznatljivosti kao sigurnog mjesta za LGBTI osobe, i otvorenosti ka pružanju podrške“, rekla je Nejla Zejnilagić iz Fondacije Krila nade.

Gianluca Vannini, šef Sekcije operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, je izjavio: Upravo to je ono čime smo se htjeli pozabaviti u okviru ovog projekta: unaprijediti kapacitete organizacija civilnog društva i ustanova za mentalno zdravlje i omogućiti im da pruže senzibiliziranu psihološku podršku LGBTI osobama i njihovim roditeljima (…) EU je posvećena odbrani i promoviranju vrijednosti jednakosti, tolerancije i poštovanja jednih prema drugima, vrijednosti na kojima počiva Evropska unija“.

Na kraju su predstavljene aktivnosti i rezultati projekta, kao i razmatrani modaliteti budućih saradnji u oblastima brige za mentalno zdravlje i socijalnu zaštitu LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini.

Cilj projekta je stvoriti okruženje u kojem će LGBTI osobe biti ohrabrene i podržane u pristupu sistemima socijalne zaštite i mentalnog zdravlja koji pružaju inkluzivne i senzibilizirane usluge. Budući da je zaštita mentalnog zdravlja i opće socijalne dobrobiti LGBTI osoba često okružena stigmom i predrasudama, Sarajevski otvoreni centar i Fondacija Krila nade u partnerstvu realiziraju niz aktivnosti kojima bi se omogućila sigurna, inkluzivna i dostupna mjesta podrške LGBTI osobama.

Za više informacija o projektu, molimo kontaktirajte:

Delila Hasanbegović Vukas, programska koordinatorica u Sarajevskom otvorenom centru

Telefon: 033 551 000

E-mail: [email protected]