Konferencija o psihosocijalnoj podršci LGBTI osobama 15. decembra u Sarajevu

Sarajevski otvoreni centar i Fondacija Krila nade pozivaju na konferenciju pod nazivom “LGBTI inkluzivna psihosocijalna podrška i zaštita mentalnog zdravlja u Bosni Hercegovini” koja će se održati 15.12.2022. u Sarajevu u Hotelu Holiday (ulica Zmaja od Bosne 4), u sali Neretva.

Sarajevski otvoreni centar i Fondacija Krila nade od početka 2021. godine provode projekat Regionalizacija LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, finansiran od strane Evropske unije. Projekat se privodi kraju, dosta toga važnog i potrebnog je ostvareno, a završna konferencija je prilika da sve sumiramo – rezultate, nalaze, modelitete saradnje s različitim akterima, ali i prepreke, teškoće i buduće izazove.

Pokrenuli smo pružanje podrške u organizacijama civilnog društva koje se pokazuje jako značajnim i potrebnim; kroz medijske kampanje govorimo o važnosti brige za mentalno zdravlje specifičnog dijela društva – LGBTI zajednice; održali smo treninge za jačanje kapaciteta pružanja senzibilizirane i inkluzivne psihosocijalne podrške LGBTI osobama u centrima za mentalno zdravlje i socijalni rad, kao i sastanke s relevantnim javnim ustanovama brige za mentalno zdravlje i socijalnu zaštitu; postavili osnove neformalne mreže inkluzivih organizacija, ali i LGBTIQ+ osoba i njihovih roditelja/porodica.

Bilo bi nam zadovoljstvo ako biste učestvovali u diskusijama konferencije i doprinijeli naporima senzibilizacije profesionalaca_ki u ovoj oblasti i same LGBTIQ+ zajednice. Ovdje je dostupna agenda događaja koji će biti organiziran kroz tri panela:
I – Pružanje psihosocijalne podrške u javnim ustanovama brige za mentalno zdravlje i socijalnu zaštitu;
II – LGBTI osobe o potrebama i izazovima u polju zdravstvene i socijalne zaštite;
III – Senzibilizirani i inkluzivni psihoterapijski rad i vršnjačko savjetovanje u organizacijama civilnog društva.

Molimo vas da učešće u konferenciji potvrdite što prije na e-mail: [email protected], najkasnije do 9.12.2022. godine do kraja radnog dana, kako bismo se kvalitetno i na vrijeme pobrinuli za sve detalje. Troškove puta do Sarajeva i nazad, kao i smještaja u Sarajevu pokriva Sarajevski otvoreni centar do popunjavanja predviđenih mjesta. Molimo da tokom prijave naglasite da li će vam trebati refundirati putne troškove i rezervisati hotelski smještaj.

Cilj projekta je stvoriti okruženje u kojem će LGBTI osobe biti ohrabrene i podržane u pristupu sistemima socijalne zaštite i mentalnog zdravlja koji pružaju inkluzivne i senzibilizirane usluge. Budući da je zaštita mentalnog zdravlja i opće socijalne dobrobiti LGBTI osoba često okružena stigmom i predrasudama, Sarajevski otvoreni centar i Fondacija Krila nade u partnerstvu realiziraju niz aktivnosti kojima bi se omogućila sigurna, inkluzivna i dostupna mjesta podrške LGBTI osobama.