Treninzima na Igmanu i u Bijeljini završen niz treninga osnaživanja LGBTI osoba za brigu o mentalnom zdravlju

U okviru projekta „Regionalizacija LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini“, finansiranog od strane Evropske unije, u proteklom periodu su održana dva treninga u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra, na temu važnosti brige za mentalno zdravlje LGBTI osoba i pružanja LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i usluga mentalnog zdravlja. Treninzi su održani u septembru (21. i 22.9.) i oktobru (12. i 13.10.) na Igmanu i u Bijeljini, čime zaokružujemo ciklus od šest treninga koji su održani u toku 2022. godine.

Budući da je zaštita mentalnog zdravlja i opće socijalne dobrobiti LGBTI osoba često okružena stigmom i predrasudama, ovim aktivnostima je cilj bio podići svijest samih LGBTI osoba o važnosti održavanja dobrobiti i brige o mentalnom zdravlju te pristupu uslugama u sistemima zaštite mentalnog zdravlja i socijalne zaštite.

Treninge su vodili Amil Brković i Matej Vrebac iz Sarajevskog otvorenog centra koji su govorili o LGBTIQ+ identitetima, queer i feminističkoj teoriji i pokretima, queer historiji BiH i osnovama ljudskih prava LGBTI osoba u BiH, te psihologinje i psihoterapeuti_kinje iz Sarajeva i Bijeljine, Diana Riđić, Haris Šabanović, Angela Gavrić i Borjana Gavrić koji su govorili o mentalnom zdravlju.

Teme koje su obrađivane kroz radionice i vježbe su: emocionalne potrebe LGBTIQ+ zajednice (emocionalna pismenost); najčešći problemi i mogućnosti nošenja s problemima u domenu mentalnog zdravlja; identifikacija osobnih granica, ograničavajućih vjerovanja, obrazaca i izazova; vrijednosti; priprema za osobne promjene i povećanje samosvijesti u prepoznavanju individualnih snaga.

Cilj projekta „Regionalizacija LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini“ je stvoriti okruženje u kojem će LGBTI osobe biti ohrabrene i podržane u pristupu sistemima socijalne zaštite i mentalnog zdravlja koji pružaju inkluzivne i senzibilizirane usluge. Projekat implementira Sarajevski otvoreni centar, a partner na projektu je Fondacija Krila nade iz Sarajeva, koja kroz svoj program zaštite mentalnog zdravlja teži poboljšanju socijalne uključenosti i jačanju žena, djece, mladih i drugih ugroženih grupa, promovisanjem i zaštitom ljudskih prava, mentalnog zdravlja i podrške u obrazovanju.

Značajan dio LGBTIQ+ zajednice je prošao treninge i dobio alate za traženje senzibilizirane i inkluzivne psihosocijalne podrške kako u javnim ustanovama brige, tako i u organizacijama s kojima sarađujemo. Nadamo se da će ove usluge postati održive i dostupne LGBTIQ+ osobama u skladu s njihovim potrebama.

Za više informacija o projektu, molimo kontaktirajte:

Delila Hasanbegović Vukas, programska koordinatorica u Sarajevskom otvorenom centru

Telefon: 033 551 000

E-mail: [email protected]