Kreirani pravci i načini djelovanja mreže LGBTIQ+ osoba i njihovih porodica  

U okviru projekta „Regionalizacija LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini“, finansiranog od strane Evropske unije, u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra je 26. i 27. novembra 2022. održan događaj pokretanja mreže LGBTIQ+ osoba i njihovih porodica. Ovim događajem se nastavlja višegodišnji rad grupe koja kontinuirano radi na povezivanju, osnaživanju i izgradnji vlastitih kapaciteta.

Središnji dijelovi događaja su bile radionice i razgovori na teme ciljeva i planova rada neformalne mreže u narednoj godini. Mreža je odredila svoj naziv, GRID Zagrljaj – Grupa roditelja i LGBTIQ+ djece, kreirala logo – vizual kojim će predstavljati svoje djelovanje u javnom prostoru, kao i video koji prikazuje najznačajnije momente druženja i zajedničkog rada.

Članovi_ce grupe su prošli kroz viziju i misiju, razradili strukturu, organizaciju i funkcionisanje, ciljeve djelovanja i povezivanja u ovaj tip neformalne mreže, aktivnosti koje žele realizirati u nadolazećem periodu, a koje se tiču povećanja vidljivosti LGBTIQ+ osoba i porodične podrške, animiranja javnosti o izazovima LGBTIQ+ zajednice, motiviranja potencijalnih novih članova_ica da učestvuju u radu mreže i slično. Članovi_ce će nastaviti raditi na vlastitom osnaživanju, ali i kreiranju pozitivnih priča u javnom prostoru (mediji, posebno online mediji, škole, fakulteti itd.), kako bi što više roditelja_ki/članova_ica porodica bilo ohrabreno da prihvata i podržava LGBTIQ+ osobe iz svojih porodica, ali i aktivno zagovara unaprjeđenje njihovog društvenog položaja i ljudskih prava.

Cilj projekta „Regionalizacija LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini“ je stvoriti okruženje u kojem će LGBTI osobe biti ohrabrene i podržane u pristupu sistemima socijalne zaštite i mentalnog zdravlja koji pružaju inkluzivne i senzibilizirane usluge. Projekat implementira Sarajevski otvoreni centar, a partner na projektu je Fondacija Krila nade iz Sarajeva, koja kroz svoj program zaštite mentalnog zdravlja teži poboljšanju socijalne uključenosti i jačanju žena, djece, mladih i drugih ugroženih grupa, promovisanjem i zaštitom ljudskih prava, mentalnog zdravlja i podrške u obrazovanju.

Za informacije o realiziranim i tekućim aktivnostima pratite web stranicu, kao i društvene mreže Sarajevskog otvorenog centra.

Za više informacija o projektu, molimo kontaktirajte:

Delila Hasanbegović Vukas, programska koordinatorica u Sarajevskom otvorenom centru

Telefon: 033 551 000

E-mail: [email protected]

Izradu ovog teksta, logotipa i videa, kroz projekat „Regionalizacija LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini“ finansirala je Evropska unija. Stavovi i mišljenja izneseni u ovom tekstu i videu su autorski i ne odražavaju nužno stavove Evropske unije.