Bh. organizacije u kojima LGBTI osobe mogu potražiti besplatnu psihološku podršku

U nastavku se nalaze kontakt informacije organizacija civilnog društva gdje LGBTIQ+ osobe mogu tražiti inkluzivnu, senzibiliziranu podršku i pomoć kako u vidu vršnjačkog (peer to peer) savjetovanja, tako i u vidu psihološke/psihoterapijske podrške i savjetovanja, a s kojima smo do sada radili_e i radit ćemo u nastavku. Organizacije se nalaze u Tuzli, Prijedoru, Zenici, Bijeljini, Mostaru i Sarajevu.

Saradnja s organizacijama je uspostavljena u okviru projekta ”Regionalizacija LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini” kojeg provodimo u partnerstvu s Fondacijom Krila nade, a koji finansira Evropska unija. Projekat ima za cilj stvoriti okruženje u kojem će LGBTI osobe biti ohrabrene i podržane u pristupu sistemima mentalnog zdravlja i socijalne zaštite koji pružaju inkluzivne i senzibilizirane usluge, te ojačati i proširiti institucionalnu i mrežu organizacija civilnog društva koje pružaju psiho-socijalnu podršku za LGBTI osobe u BiH.