Publikacije

Finansiranje i osnivanje sigurnih kuća u Federaciji BiH – ka boljim rješenjima Coming out za strejt prijatelje i prijateljice Komparativni pregled „Izvještaja Evropske komisije za BiH za 2015. godinu“ i „Alternativnog izvještaja o napretku BiH 2015“ 1995-2015: Žene i politički život u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini Feministička čitanja društvenih fenomena ŽIVOT VAN ZADATIH NORMI. Transrodnost u Bosni i Hercegovini KAKVE PROMJENE ŽELIMO? Zabilježene – Žene i javni život Bosne i Hercegovine u 20. vijeku. Drugo, dopunjeno i izmijenjeno izdanje Kako do 40% žena u zakonodavnim tijelima u BiH? Analiza mogućih intervencija u izbornom sistemu BiH Studija izvodljivosti za osnivanje ženskog fonda u Bosni i Hercegovini Prijedlog za izmjene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije BiH Model Zakona o Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH