Publikacije

Jednaka zaštita za različitost, priručnik o postupanju u slučaju kršenja ljudskih prava lezbejki, gejeva, biseksualnih, trans* i interspolnih osoba za policajce i policajke Trans*formacija prava – modeli pravnog regulisanja prilagodbe spola u BiH Ka ostvarivanju ravnopravnosti polova u kantonima Federacije BiH – pravila, institucije, politike Feministička čitanja društvenih fenomena. Radovi polaznica/ka Feminističke škole Žarana Papić, drugo dopunjeno izdanje Zakon o zabrani diskriminacije BiH – nezvanični prečišćeni tekst Same-sex partnership – a sleeper in BiH’s EU integration process Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o radu u FBiH Istraživanje krivičnih djela počinjenih iz mržnje: Priručnik za policiju Ljudska prava i interspolne osobe Alternativni izvještaj za BiH 2016: Politički kriteriji Komentar na prijedlog amandmana na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskrimnacije BiH Prijedlog mjera za ravnopravnost lezbejki, gejeva, biseksualnih, transrodnih i interspolnih (LGBTI) osoba u Bosni i Hercegovini za period 2017.-2019. godine