Od podrške do prihvatanja: Priručnik za inkluzivnu psihološku, psihoterapijsku i druge vidove sveobuhvatne podrške LGBTI osobama

Priručnik je nastao iz potreba edukacije, osnaživanja i osiguranja dodatnih resursa primarno za stručnjake_inje iz oblasti mentalnog zdravlja i socijalne zaštite, ali i LGBTI osobe i njihove obitelji. Priručnik smo podijelili na dva dijela: prvi koji daje pregled ljudskih prava i sloboda LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini, i iz pravno-aktivističke perspektive nudi korake za postupanje sa LGBTI osobama, stvaranje sigurnog okruženja od predrasuda, diskriminacije i nasilja, posebno u slučajevima nasilja u obitelji i vršnjačkog nasilja; drugi koji nudi stručne smjernice za sveobuhvatnu psihoterapijsku, psihološku i druge vidove specifične podrške LGBTI osobama i njihovim raznolikim identitetima, u potrazi za načinima kako se nositi sa poteškoćama i izazovima sa kojima se susreću u društvu.

Želimo da ova publikacija bude koristan i vrijedan alat za jačanje kapaciteta i dodatno obučavanje specijaliziranih ustanova za mentalno zdravlje i socijalnu zaštitu te organizacija civilnog društva koje pružaju ove usluge. Budući da je zaštita mentalnog zdravlja okružena stigmom i predrasudama, neophodno je podići svijest LGBTI zajednice, stručne i šire javnosti o važnosti održavanja vlastitog blagostanja, brige o mentalnom zdravlju i traženja podrške pružatelja usluga. U tom smislu se nadamo da će priručnik doprinijeti uspostavljanju održivog sistema pružanja psihosocijalne podrške LGBTI osobama od organizacija civilnog društva, javnih ustanova i na mjestima na kojima do sada nije bio dostupan.

Autorice: Vladana Vasić, Marija Šarić, Zvjezdana Savić

Urednica: Delila Hasanbegović Vukas

Izdavač: Sarajevski otvoreni centar, 2021.

Priručnik možete preuzeti ovdje.

Za više informacija o priručniku, edukacijama i cjelokupnom projektu regionalizacije LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i usluga zaštite mentalnog zdravlja u BiH možete kontaktirati programsku koordinatoricu Delilu Hasanbegović Vukas putem maila [email protected].

Izradu publikacije, kroz projekat „Regionalizacija LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini“, finansirala je Evropska unija.