Studija javnih politika – Unapređenje položaja mladih u FBiH

Odlazak mladih kao izuzetno značajan društveni fenomen koji je direktna posljedica društvenih nejednakosti, stigmi, diskriminacije, ekonomskih i političkih prilika, opredijelio je Sarajevski otvoreni centar, kao jednu od vodećih nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini, da ponudi radnu platformu mladim aktivistima iz BiH za otvaranje dijaloga o ključnim problemima koji čine kontekst u kojem dolazi do masovnog iseljavanja mladih iz BiH, ali i artikulaciju općih preporuka i mjera kojima je, prema mišljenju mladih aktivista, moguće pružiti svrsishodnu podršku naporima da se postojeća situacija prevaziđe i identificirani problemi otklone.

Policy studija – Unapređenje položaja mladih u Federaciji Bosne i Hercegovine dokument je koji nudi uvid u percepciju mladih aktivista u odnosu na problem odlaska mladih, kao i njihova promišljanja u pogledu preporuka vlastima za postupanje i preciznih mjera koje mogu doprinijeti unapređenju položaja mladih. Dokument predstavlja strateški okvir razvoja, sa konkretnim preporukama koje su predložili mladi iz Sarajeva, Tuzle, Zenice i drugih gradova u FBiH. Proces identifikacije razvojnih prioriteta i izrade prijedloga mjera koje su integrirane u dokument trajao je godinu dana.

Dokument je namijenjen mladim aktivistima kao zagovarački resurs, ali i donosiocima odluka kao otvoren prozor u stavove mladih o ključnim pitanjima koja treba rješavati kako bi se položaj mladih unaprijedio i kako bi se stvorile nove prilike za ovu generaciju i one koje dolaze.

Publikacija je rezultat rada mladih koji su u periodu 2019. i 2020. godine doprinijeli na formulisanju preporuka koje sadrži ovaj dokument. Oni su: Ajdin Arnautović, Ajdin Karić, Amar Ćatović, Amel Aladžuz, Amer Džekman, Asjah Galijatović, Armin Serdarević, Azra Mehmedović, Dina Bajrektarević, Mirsel Smajić, Mirza Arifović, Omer Muminović, Tarik Bešlagić.

Publikacija je rezultat partnerstva između Sarajevskog otvorenog centra i Fondacije Mediacentar sa fondacijom Schuler Helfen Leben iz Berlina.

Autor: Feđa Mehmedović

Publikaciju možete preuzeti ovdje.