Instrument za praćenje preporuka Univerzalnog periodičnog pregleda: Prijedlog organizacija civilnog društva

Univerzalni periodični pregled (UPR) kreirala je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2006. godine. To je jedinstveni mehanizam za međusobni pregled kojim države članice svake četiri i po godine pregledavaju stanje o ljudskim pravima svih država podjednako tokom sjednica vladine radne grupe Vijeća za ljudska prava u Ženevi.

Radna grupa za Univerzalni periodični pregled je razmatrala pregled Bosne i Hercegovine 13. novembra 2019. godine. Ukupno je izdato 207 preporuka za Bosnu i Hercegovinu koje se odnose na brojne segmente ljudskih prava.

U procesu izrade ovog dokumenta izvršena je kategorizacija preporuka prema segmentima ljudskih prava na koje se odnose. Ta kategorizacija je omogućila da se utvrde oblasti u kojima je izdat najveći broj preporuka. Iako se brojna prava međusobno prožimaju, ovaj pristup je omogućio utvrđivanje ključnih oblasti ljudskih prava koje su druge države članice prepoznale za BiH.

Ovaj dokument ima za cilj omogućiti kreiranje prioriteta u provođenju preporuka, kreirati pretpostavke za provedbu preporuka od strane nadležnih institucija, promovirati UPR preporuke te zagovarati prioritizaciju provođenja preporuka od strane organizacija civilnog društva, ali i međunarodnih organizacija u BiH.

Dokument služi kao Instrument za praćenje preporuka Univerzalnog periodičnog pregleda organizacija civilnog društva u BiH. Korištenje ovog dokumenta ne zaustavlja dalje napore i zagovaranja organizacija civilnog
društva da institucije vlasti uspostave adekvatan mehanizam za praćenje napretka u pogledu UPR-a u skladu sa preporukama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Autor: Adnan Kadribašić

Dokument na B/H/S jeziku dostupan ovdje.

Dokument na ENG jeziku dostupan ovdje.

Publikacija je rezultat rada organizacija civilnog društva unutar neformalne koalicije BiH Civil Society Initiative for UPR. Izdavanje ove publikacije podržala je Vlada Kraljevine Nizozemske.