Između spolova i stvarnosti: Priručnik za medicinske stručnjake_inje i zdravstvene radnike_ce o postupanju s interspolnim osobama

Priručnik koji je pred vama kreiran je udruženim nastojanjima i radom autora_ica iz BiH, Srbije i Hrvatske i tematizira tri aspekta položaja i postupanja sa interspolnim osobama:

1) konceptualni, pojmovni i aktivistički aspekt ljudskih prava te etičke i inkluzivne zdravstvene njege (autori_ca: Erin Vlahović, Kristian Ranđelović i Milica Sekulović);

2) medicinski aspekt tretmana interspolnih osoba te principe dobre kliničke prakse (autori_ca: Vladimir Kojović, Ana Radenković i Marko Marjanović);

3) pravno i medicinsko uređenje interspolnosti u Bosni i Hercegovini (autorica: Vanja Burić).

Cilj priručnika je edukacija medicinskih stručnjaka_inja i zdravstvenih radnika_ca u Bosni i Hercegovini o adekvatnom, etičkom i inkluzivnom tretmanu interspolnih osoba.

Takođe, priručnik je korak kojim želimo nastaviti zagovaranje za pravo roditelja na pristup transparentnim i dostupnim informacijama o procedurama i medicinskim tretmanima kada dobiju interspolnu bebu, kao i za zabranu medicinski nepotrebnih hirurških procedura (tzv. tretmana medicinske normalizacije spola) u zdravstvenim ustanovama, a koje se provode nad interspolnim osobama bez njihovog punog i informiranog pristanka.

Nadamo se da će ovaj priručnik otvoriti vrata senzibilizaciji i edukaciji medicinskih stručnjaka_inja, zdravstvenih radnika_ca, kao i šire stručne i zainteresirane javnosti u BiH, ali i u regiji, o interspolnim identitetima/stanjima, potrebama i problemima interspolnih osoba/djece, etičkim i inkluzivnim načinima postupanja i pružanja zdravstvene zaštite, odnosno da će poboljšati kvalitetu života i ljudskih prava interspolnih osoba.

Želimo da ovim projektom, posebno priručnikom, otvorimo vrata informisanoj saradnji sa vodećim zdravstvenim ustanovama – kliničkim centrima, bolnicama i njihovim stručnjacima_kinjama, da dijelimo informacije i podižemo svijest o problemima interspolnih osoba, kao i da doprinesemo reviziji zastarjelih medicinskih klasifikacija.

Autori_ce: Erin Vlahović, Kristian Ranđelović, Milica Sekulović, Vladimir Kojović, Ana Radenković, Marko Marjanović, Vanja Burić

Urednica: Delila Hasanbegović

Izdavač: Sarajevski otvoreni centar, 2020.

Priručnik možete preuzeti ovdje.

Za više informacija o provedenom istraživanju, kampanji, priručniku i cjelokupnom projektu unaprjeđenja prava interspolnih osoba u BiH možete kontaktirati programsku koordinatoricu Delilu Hasanbegović putem maila [email protected].  

Objavljivanje ove publikacije, kroz institucionalnu podršku Sarajevskom otvorenom centru, podržala je Švedska kroz program razvojne saradnje.