Istraživanje: Zastupljenost žena u upravljačkim strukturama javnih preduzeća

Iako u Bosni i Hercegovini postoje mnoge oblasti u kojima je neravnopravnost spolova javno vidljiva, Sarajevski otvoreni centar se u ovom istraživanju bavio neravnopravnom zastupljenošću žena u upravljačkim strukturama javnih preduzeća u vlasništvu Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta, odnosno u upravama javnih preduzeća i nadzornim odborima.

Analizirali_e smo broj žena u upravljačkim strukturama 36 preduzeća, zatim se bavili analizom pravnih akata preduzeća, tačnije statutâ, kako bismo utvrdili da li je statutima zagarantovano ravnopravno učešće oba spola u upravljačkim strukturama, te da li statuti sadrže odredbe koje bi posredno onemogućile žene da obavljaju neku od rukovodećih funkcija.

Na kraju smo, na osnovu dobijenih nalaza, izveli preporuke koje bi država trebala sprovesti kako bi se osiguralo ravnopravno učešće žena u upravljačkim strukturama javnih preduzeća.

Ovo istraživanje ne predstavlja analizu cjelokupnog stanja u Bosni i Hercegovini u pogledu učešća žena u organizacionim strukturama preduzeća i potrebno je podrobnije istraživanje kako bismo imali sveobuhvatne informacije, ali se nadamo da će biti dobra polazna tačka za dalje analize.

Autorica: Amina Dizdar

Urednice: Aida Malkić i Vladana Vasić

Istraživanje dostupno ovdje.