Narandžasti izvještaj 6: Izvještaj o stanju ljudskih prava žena u Bosni i Hercegovini u 2020. godini

U odnosu na posljednji izvještaj koji je pokrio trogodišnji period od 2016. do 2019. godine, promjene koje su se desile nisu značajno utjecale na poboljšanje kvaliteta života žena u Bosni i Hercegovini po navedenim pitanjima i oblastima. Desilo se upravo obratno: krajem 2019. godine svijet je zahvatila pandemija COVID-19 koja je pogodila sve aspekte ljudskog života, prije svega zdravlje, a potom i ekonomiju, obrazovanje, politiku. U ovakvoj siuaciji žene su snosile specifičan teret. Oblasti u kojima većinu radne snage čine žene direktno su bile pogođene krizom, žene koje su žrtve nasilja u porodici pale su pod dodatnu kontrolu nasilnika, pristup određenim medicinskim i zdravstvenim uslugama bio je dodatno otežan, a zaposlene majke su se, između ostalog, morale nositi sa izazovom prelaska nastave u online sferu, pokušavajući pritom ne zanemariti vlastiti posao.

Izvještaj za 2020. godinu strukturom prati kontinuitet izvještavanja i praćenja promjena koje su se desile. Ipak, s obzirom na to da je 2020. godinu obilježila pandemija Covid-19, Narandžasti izvještaj za ovu godinu primarno je tematski orijentisan na njene efekte u četiri oblasti: socio-ekonomska prava, seksualno i reproduktivno zdravlje, politički život i oslučivanje, te rodno zasnovano nasilje nad ženama i nasilje u porodici.

Autorice: Delila Hasanbegović, Amina Dizdar

Publikacija na BHS jeziku: Narandžasti izvještaj za 2020. godinu

Publikacija na engleskom jeziku: Orange Report 2020