Socio-ekonomski položaj lezbijki, gej, biseksualnih, transrodnih i interseksualnih osoba u Bosni i Hercegovini

Kao posljedica široko rasprostranjenih uvjerenja i društvene stigmatizacije, seksualna orijentacija i rodni identitet još uvijek predstavljaju vrlo zastupljen osnov diskriminacije u Bosni i Hercegovini. Lezbijke, gejevi, biseksualne, transrodne i interspolne (LGBTI) osobe svakodnevno su žrtve emocionalnog, verbalnog, fizičkog nasilja te žive u strahu, izopštene, izbačene iz kuće ili otpuštene s posla. LGBTI osobe se još uvijek suočavaju sa mnogostrukim oblicima društvene opresije.

Cilj ovog istraživanja je prikupljanje i analiza podataka o položaju LGBTI osoba u sferi obrazovanja, tržišta rada, stambenih politika i načina na koji prilike i mogućnosti oblikuju njihov socio-ekonomski položaj. Diskriminacija sa kojom se LGBTI osobe suočavaju je trenutno nedovoljno istražena, zbog čega je fokus istraživanja upravo na oblastima koje, pretpostavljeno, ostavljaju dugoročne posljedice i doprinose društvenoj marginalizaciji ove grupe.

Istraživanje je identificiralo ozbiljne nedostatke kojima su izložene LGBTI osobe po osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika. Većina LGBTI osoba koje su stigmatizirane zbog svoje stvarne ili percipirane seksualne orijentacije ili rodnog identiteta nisu u mogućnosti da u potpunosti uživaju svoja ljudska prava. Diskriminacija LGBTI osoba se dešava u obrazovnim institucijama, na radnom mjestu, prilikom zapošljavanja. Ove diskriminacije proizvode nove jazove između LGBTI osoba i opšte populacije te doprinose neravnopravnom položaju u oblasti stanovanja, kao i ekonomskoj zavisnosti i nemogućnosti osamostaljivanja LGBTI osoba.

Anketa je provedena na teritoriji cijele BiH i obuhvatila je 1300 ispitanika/ispitanica.

Autorica: Lejla Gačanica
Istraživački tim: Dajana Bakić, Tarik Bešlagić, Mateo Čovčić, Branko Ćulibrk, Sabina Redžović
Urednice: Emina Bošnjak, Vladana Vasić, Aida Malkić, Amina Dizdar

Publikaciju možete preuzeti ovdje.