Tijela koja nadilaze binarnost 2: Istraživanje o pravima interspolne djece u zdravstvenom sistemu Bosne i Hercegovine

Predstavljamo izvještaj u kojem se analiziraju prava interspolne djece u zdravstvenom sistemu Bosne i Hercegovine. Na početku se daje kratak osvrt na prethodno istraživanje – publikaciju Sarajevskog otvorenog centra pod nazivom Tijela koja nadilaze binarnost: Preporuke za unapređenje pravnog i medicinskog pristupa interspolnim osobama u Bosni i Hercegovini, a potom se prikazuju relevantni međunarodni standardi koji se bave pitanjem zaštite prava interspolnih osoba, prava djece, ali i međunarodni dokumenti koji tretiraju ljudska prava i temeljne slobode, kao i prava pacijenata.

Publikacija obrađuje i način uređenja zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini i njezinim entitetima, način finansiranja zdravstva, sa posebnim naglaskom na zdravstvenu zaštitu djece, te daje prikaz nivoa zdravstvene zaštite, odnosno ustanova u kojima se ona ostvaruje. Sve navedeno izneseno je kako bi čitatelji i čitateljice stekle sliku o stvarnom stanju u oblasti zdravstva i zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini.

U konačnici, predstavljeni su rezultati istraživanja, stanje na terenu kada je riječ o pravima interspolne djece/osoba u Bosni i Hercegovini i preporuke u cilju poboljšanja načina ostvarivanja njihovih prava i poboljšanja pristupa medicinskih radnika_ca u radu sa interspolnom djecom/osobama.

Autorica: Vanja Burić
Urednica: Delila Hasanbegović
Izdavač: Sarajevski otvoreni centar, 2020

Publikaciju možete preuzeti ovdje.