Priručnik o postupanju policijskih tijela prilikom osiguravanja mirnih okupljanja i protesta

Pravo na slobodu mirnog okupljanja je nezamjenjiv element demokratskih društava, prvenstveno zbog uloge koju igra u davanju glasa onim kategorijama stanovništva koje nisu na vlasti, niti u prilici sudjelovati u donošenju odluka značajnih za društvenu zajednicu.

Uloga policije u omogućavanju održavanja okupljanja od presudnog je značaja za ostvarivanje prava na slobodu mirnog okupljanja, te kao takva, mora biti utemeljena na pristupu zaštite ljudskih prava. Iz ovog razloga, javila se potreba za izradom priručnika koji bi na sažet i jednostavan način policijskim službenicim_cama približio razloge pojedinih preporučenih načina postupanja prilikom omogućavanja održavanja javnih okupljanja.

Priručnik je temeljen na nalazima istraživanja o restriktivnim praksama u ostvarivanju prava na slobodu okupljanja, te dopunjen pojedinim zaključcima istraživanja o usklađenosti zakonskog okvira slobode okupljanja s međunarodnim standardima – oba je istraživanja proveo Sarajevski otvoreni centar tijekom 2020. godine.

Autorica: Amila Kurtović

Priručnik možete preuzeti ovdje.

Publikacija je izrađena u okviru projekta koji finansira Fond MATRA Ambasade Kraljevine Nizozemske.