Publikacije

Praćenje provedbe Preporuke CM/Rec (2010)5 Odbora ministara/ministrica o mjerama suzbijanja diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta Medicinski aspekti prilagodbe spola: Priručnik za medicinske stručnjake_inje i zdravstvene radnike_ce o pružanju usluga i podrške trans osobama u procesu tranzicije Međuvršnjačko nasilje na osnovu različitosti: iskustva i preporuke Ka pozitivnim praksama: Izvještavanje medija u 2017. godini o LGBTI temama u Bosni i Hercegovini Rozi izvještaj 2018 – Godišnji izvještaj o stanju ljudskih prava LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini Alternativni analitički izvještaj o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji 2018: politički kriteriji Pravo na slobodu okupljanja u Bosni i Hercegovini: Između međunarodnih standarda i nacionalnih praksi Priručnik za državne službenike, civilno društvo i medije za prepoznavanje i postupanje u slučajevima diskriminacije Uporedna analiza prijedloga Zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji – Kako prijedlozi Vlade FBiH i SDP-a doprinose unaprjeđenju liječenja neplodnosti Zašto nema žena u vladama? Žene u izvršnoj vlasti u BiH: zastupljenost i reprezentativnost Sve što ste želeli da znate o podnošenju predstavke evropskom sudu za ljudska prava, a niste smeli da pitate Kao da sam u zoološkom vrtu: Nasilje nad LGBTI učenicima i učenicama u srednjim školama u BiH