Publikacije

Uporedna analiza prijedloga Zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji – Kako prijedlozi Vlade FBiH i SDP-a doprinose unaprjeđenju liječenja neplodnosti Zašto nema žena u vladama? Žene u izvršnoj vlasti u BiH: zastupljenost i reprezentativnost Sve što ste želeli da znate o podnošenju predstavke evropskom sudu za ljudska prava, a niste smeli da pitate Kao da sam u zoološkom vrtu: Nasilje nad LGBTI učenicima i učenicama u srednjim školama u BiH Krivična djela silovanja i ostalog seksualnog nasilja u Bosni i Hercegovini Analiza usklađenosti Zakona o azilu BiH sa pravnom stečevinom EU Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o strancima BiH u skladu s pravnom stečevinom Europske unije Brojevi koji ravnopravnost znače 2. Analiza rezultata istraživanja problema i potreba LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini u 2017. godini Prijedlozi za unapređenje suzbijanja govora mržnje u Bosni i Hercegovini Institucije za zaštitu ljudskih prava/tijela za zaštitu jednakosti i zaštita prava LGBTI osoba u regionu Zapadnog Balkana – iskustva, izazovi i dobre prakse Vodič za primjenu izmijenjenog i dopunjenog Zakona o zabrani diskriminacije BiH Izvan zakona: Pravna regulacija životnih zajednica parova istog spola u Bosni i Hercegovini