Vodič za institucionalizaciju inkluzivne i afirmativne zdravstvene zaštite transrodnih i rodno varijantnih osoba u Bosni i Hercegovini

Vodič koji je pred vama za cilj ima iz aspekta ljudskih prava i medicinskih saznanja ponuditi jasno definirane korake resoru zdravstva u BiH za unaprjeđenje pristupa trans i rodno varijantnih osoba trans specifičnoj, inkluzivnoj i afirmativnoj zdravstvenoj zaštiti u Bosni i Hercegovini. Namijenjen je relevantnim akterima iz oblasti zdravstva u Bosni i Hercegovini, institucijama i zdravstvenim ustanovama.

Vodič sadrži osnovne pojmovne odrednice vezane za transrodnost i rodnu varijantnost, identificira probleme s kojima se suočavaju trans osobe u BiH u domeni zdravstva, navodi specifične i generalne potrebe trans osoba vezane za zdravstvenu njegu. Nadalje, vodič predlaže konkretne mjere koje je potrebno poduzeti za institucionalizaciju afirmativne zdravstvene njege u BiH, počev od primjenjivog pravnog i institucionalnog okvira, preko nadležnih institucija/ustanova, do smjernica za inkluzivno postupanje s trans osobama u pružanju zdravstvenih usluga.

Autorica: Delila Hasanbegović Vukas

Urednik: Darko Pandurević

Preuzmite publikaciju