OTAC NA PORODILJSKOM ODSUSTVU: Istraživanje o legislativnim i administrativnim preprekama za korištenje porodiljskog odsustva očeva u BiH

Sarajevski otvoreni centar proveo je istraživanje kako bismo utvrditi da li očevi u Bosni i Hercegovini koriste porodiljsko odsustvo i u kojoj mjeri, te da li postoji prostor za unapređenje zakona kojima se uređuje ova oblast, kao i javnih politika kojima bi se povećalo učešće muškaraca u porodičnom životu. Krajnji cilj je povećati učešće žena na tržištu rada izmjenama i primjenom odgovarajućih odredbi važećih zakona i sprovođenjem javnih politika koje imaju za cilj promovisanje prava da oba roditelja koriste porodiljsko odsustvo.

U prvom dijelu istraživanja predstavljamo pravni okvir za regulisanje porodiljskog odsustva, odnosno analiziramo najvažnije odredbe Zakona o radu u institucijama BiH, Zakona o radu FBiH, Zakona o radu RS i Zakona o radu BDBiH, zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i porodice s djecom (Federacija BiH) odnosno zakona o dječjoj zaštiti (Republika Srpska i Brčko distrikt), kao i pratećih podzakonskih akata. Drugi dio sadrži osnovne informacije o administrativnim procedurama za korištenje porodiljskog odsustva, o broju očeva koji su podnijeli zahtjev za ostvarivanje naknade umjesto plate za vrijeme korištenja porodiljskog odsustva te o nadležnim službama za odlučivanje o ovom pitanju. Istraživanje je pokazalo da je pravo na ostvarivanje naknade umjesto plaće za vrijeme korištenja porodiljskog odsustva koristilo tek 0,36% očeva.

U trećem dijelu analizirali smo odgovore 500 očeva do kojih je agencija za ispitivanje javnog mnijenja došla anketiranjem, a koji su dobili dijete u periodu od 2016. godine do danas, kao i odgovore osam očeva koji su koristili porodiljsko odsustvo u ovom periodu, a s kojima smo obavili razgovor u fokus-grupama. Ovaj period smo odabrali zato što je tek od 2016. godine ovo pravo zagarantovano i očevima.

Autorice: Delila Hasanbegović, Amina Dizdar
Urednik: Darko Pandurević

Preuzmite Istraživanje na BHS jeziku

Preuzmite Istraživanje na engleskom jeziku