Narandžasti izvještaj 7: Izvještaj o stanju ljudskih prava žena u Bosni i Hercegovini u 2021. godini

Pred vama je još jedan Narandžasti izvještaj o stanju ljudskih prava žena u Bosni i Hercegovini za period od početka do kraja 2021. godine. Izvještaj nastoji da doprinese oblasti ljudskih prava žena u BiH kroz tačne, precizne i pravovremene informacije kroz četiri poglavlja, odnosno oblasti. Te oblasti su osnovni fokusi djelovanja samog Sarajevskog otvorenog centra kada je u pitanju program rodne ravnopravnosti, a oni su: ekonomska i socijalna prava, seksualno i reproduktivno zdravlje, politički život i odlučivanje te rodno zasnovano nasilje i nasilje u porodici.

Izvještaj je zamišljen da posluži kao alat i sredstvo informisanja prije svega za institucije i donosioce odluka. Način na koji je pisan, kroz analizu stanja te jasne i precizne preporuke, on može biti putokaz ili temelj za nove politike, propise i odluke koje će eliminirati ključne probleme s kojima se žene u BiH suočavaju, ali i uključiti konačno rodnu perspektivu u nove politike, gdje ih trenutno uopće nema ili ima nedovoljno. Nadalje, podaci i preporuke koje su sadržane u izvještaju, ukoliko ostanu skrivene na papiru i neobjavljene, gube na svom značaju. Stoga, nadamo se da će ovaj i budući izvještaji biti jedna od prvih adresa svim medijima, javnosti, istraživačima i akademskoj zajednici kada žele da izvještavaju i pišu o ovim temama.

Autorice: Admira Sitnić, Amina Dizdar, Delila Hasanbegović Vukas
Urednik: Darko Pandurević

Izvještaj na BHS jeziku dostupan je ovdje.

Izvještaj na engleskom jeziku dostupan je ovdje.