Prilagodba spola i prepoznavanje rodnog identiteta – ključni problemi u Bosni i Hercegovini (POLICY BRIEF)

Ovaj policy dokument za cilj ima identificiranje ključnih problema u domeni pravnog prepoznavanja roda u propisima i praksi Bosne i Hercegovine. Problemi s kojima se suočavaju transrodne osobe u nastojanjima pravne promjene spola – oznake spola u matičnim knjigama i ličnim dokumentima predstavljaju kršenje prava na samoodređenje, privatnost i tjelesni integritet.

Policy brief ukratko izlaže moguća rješenja ključnih problema u domeni pravnog prepoznavanja roda kako kroz pravne propise koje je potrebno izmijeniti/dopuniti/usvojiti, tako i kroz praktično rješavanje po zahtjevima za promjenu oznake spola. Predložena rješenja se naslanjaju na pozitivnu legislativu i praksu zemalja u kojima je ovo pitanje adekvatno riješeno, praksu Evropskog suda za ljudska prava, kao i na dosadašnje analize i zagovaračke korake Sarajevskog otvorenog centra.

Autorica: Delila Hasanbegović Vukas
Urednik: Darko Pandurević

Preuzmite publikaciju

Pogledaj sažetak ključnih problema i mogućih rješenja.