PRIRUČNIK: Mapiranje i analiza pravnih propisa i praksi o promjeni oznake spola u dokumentima

Ova publikacija nastala je prvenstveno kako bi pružila osnovne informacije o pitanjima značajnim za službenike/ce javne uprave pri provođenju trenutno važećih zakonskih i podzakonskih rješenja u Bosni i Hercegovini u korist prava i ravnopravnosti transrodnih osoba. Njena namjera je da posluži kao resurs kojim će se službenici/e javne uprave na adekvatan način upoznati sa relevantnim zakonskim rješenjima, dobrim praksama, te koji će koristiti u svom radu u predmetima promjene oznake spola u ličnim dokumentima.

Pored toga, cilj priručnika je unaprijediti znanja i kapacitete predstavnika/ca javne uprave u BiH jasnim smjernicama i efikasnim modelom pravnog priznavanja rodnog identiteta, u cilju ostvarivanja najbolje prakse poštivanja prava transrodnih osoba u procesima prilagodbe spola, s osvrtom na dobre prakse iz regiona i Evrope.

Autor: Nedim Seferović
Urednik: Amil Brković

Preuzmite Priručnik na BHS jeziku

Preuzmite Priručnik na engleskom jeziku

Publikacija je izrađena uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Sarajevskog otvorenog centra i nužno ne odražava stavove USAID-a niti Vlade Sjedinjenih Američkih Država