VODIČ: Inkluzivna poslovna komunikacija

Sarajevski otvoreni centar (Emina Bošnjak i Dajana Bakić) učestvovao je u pripremi vodiča za biznise o inkluzivnoj poslovnoj komunikaciji. Vodič pokriva savjete za inkluzivnu internu i eksternu komunikaciju, uključujući zapošljavanje, komunikaciju sa klijentima, online komuniciranje i sl.

Autorice: Dajana Bakić i Emina Bošnjak

Vodič na BHS jeziku možete preuzeti ovdje.

Vodič na engleskom jeziku možete preuzeti ovdje.

Ova publikacija objavljena je u okviru projekta MarketMakers kojeg podržava Vlada Švicarske, a sprovodi konzorcij Helvetas i Kolektiv d.o.o. u BiH. Sadržaj ove publikacije, kao i nalazi prikazani u njoj, ne odražavaju nužno stavove Vlade Švicarske.

Publikacija je nastala u saradnji sa Sarajevskim otvorenim centrom.