Kako omogućiti očevima lakši pristup pravu na korištenje porodiljskog odsustva?

Cilj ovog policy papera je analiza postojećih i razvijanje novih praksi koje će omogućiti očevima lakši pristup zakonom zagarantiranom pravu na korištenje porodiljskog odsustva. Analiza i preporuke zasnivaju se na istraživanju o preprekama za korištenje porodiljskog odsustva od strane očeva koje smo sproveli u toku 2022. godine. Analizirali smo postojeće zakone koji regulišu ovu oblast, anketirali 500 očeva koji su dobili dijete u periodu od 2016. do 2021., te obavili intervjue sa šest očeva koji su koristili porodiljsko odsustvo kako bismo dobili informacije iz prve ruke o njihovim iskustvima u ostvarivanju ovog prava.

U ovom policy paperu iznijeli smo neke od ključnih zapažanja nastalih nakon provedenog istraživanja te prijedloge mogućih rješenja čiji je cilj upoznati javnost sa mogućnošću korištenja porodiljskog odsustva i olakšati pristup, odnosno komunikaciju sa institucijama i ustanovama uključenim u procedure za ostvarivanje ovog prava.

Autorica: Amina Dizdar
Urednik: Darko Pandurević

Preuzmite publikaciju na BHS jeziku

Preuzmite publikaciju na engleskom jeziku