Prijedlozi amandmana na zakone o radu u BiH za unapređenje rodne ravnopravnosti i zaštite prava povezanih s majčinstvom, očinstvom i roditeljstvom

Ovaj policy dokument nudi prijedloge amandmana na zakone o radu u Bosni i Hercegovini – Zakon o radu u institucijama BiH, Zakon o radu Federacije BiH, Zakon o radu Republike Srpske i Zakon o radu Brčko distrikta BiH. Policy paper izlaže trenutno važeće odredbe zakona o radu, zatim navodi prijedloge amandmana na svaku od relevantnih odredbi/poglavlja za oblast porodiljskog, očinskog odnosno roditeljskog odsustva te obrazlaže predložena pravna rješenja.

Osnovni koncept ovog policy dokumenta je identificiranje problema u domeni priznanja, uživanja i ostvarivanja prava na porodiljsko odsustvo (kako je definirano pozitivnim radno­pravnim zakonodavstvom u BiH) roditelja, posebno očeva na osnovu istraživanja koje je prethodno sproveo Sarajevski otvoreni centar o legislativnim, administrativnim, ekonomskim i širim društvenim preprekama za očeve da koriste u potpunosti ovo pravo.

Publikaciju na B/H/S jeziku možete preuzeti ovdje.

Publikaciju na engleskom jeziku možete preuzeti ovdje.