Human Rights Papers

Sarajevski otvoreni centar pokrenuo je novu ediciju 2013. godine pod imenom Human Rights Papers. Edicija, u okviru koje će se objavljivati isključivo radovi na engleskom jeziku, ima za cilj da međunarodnoj, ali i domaćoj publici ponudi kratke, fokusirane i/ili tematske izvještaje koji su vezani za stanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, ali i pitanja razvoja ljudskih prava u međunarodnom kontekstu.

 

Nasilje u porodici nad LGBTI osobama: Analiza stanja i preporuke Međuvršnjačko nasilje na osnovu različitosti – iskustava i preporuke Procjena troškova prilagodbe spola: Preporuke za unapređenje pravnog i medicinskog pristupa transrodnim osobama u Bosni i Hercegovini Praćenje provedbe Preporuke CM/Rec (2010)5 Odbora ministara/ministrica o mjerama suzbijanja diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta Međuvršnjačko nasilje na osnovu različitosti: iskustva i preporuke Alternativni analitički izvještaj o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji 2018: politički kriteriji Pravo na slobodu okupljanja u Bosni i Hercegovini: Između međunarodnih standarda i nacionalnih praksi Uporedna analiza prijedloga Zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji – Kako prijedlozi Vlade FBiH i SDP-a doprinose unaprjeđenju liječenja neplodnosti Zašto nema žena u vladama? Žene u izvršnoj vlasti u BiH: zastupljenost i reprezentativnost Sve što ste želeli da znate o podnošenju predstavke evropskom sudu za ljudska prava, a niste smeli da pitate Kao da sam u zoološkom vrtu: Nasilje nad LGBTI učenicima i učenicama u srednjim školama u BiH Analiza usklađenosti Zakona o azilu BiH sa pravnom stečevinom EU