Edicija Ljudska prava

U ediciji “Ljudska prava” objavljujemo različite online izvještaje, tekstove i publikacije koje se tiču ljudskih prava žena, lezbejki, gej, biseksualnih i transrodnih osoba.

 

Ka odgovornom i profesionalnom postupanju sa lezbejkama, gejevima, biseksualnim, transrodnim i interspolnim osobama Ka pozitivnim praksama: Izvještavanje medija u 2016. godini o LGBTI temama u Bosni i Hercegovini Vodič kroz administrativnu proceduru upisa prilagodbe spola za transrodne osobe u BiH Jednaka zaštita za različitost, priručnik o postupanju u slučaju kršenja ljudskih prava lezbejki, gejeva, biseksualnih, trans* i interspolnih osoba za policajce i policajke Trans*formacija prava – modeli pravnog regulisanja prilagodbe spola u BiH Ka ostvarivanju ravnopravnosti polova u kantonima Federacije BiH – pravila, institucije, politike Istraživanje krivičnih djela počinjenih iz mržnje: Priručnik za policiju Ljudska prava i interspolne osobe Ka pozitivnim praksama: Izvještavanje medija u 2015. godini o LGBT temama u Bosni i Hercegovini Rozi izvještaj 2016. – Godišnji izvještaj o stanju ljudskih prava LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini Razumijevanje krivičnih djela počinjenih iz mržnje. Priručnik za Bosnu i Hercegovinu. Narandžasti izvještaj 2016 – Godišnji izvještaj o stanju ljudskih prava žena u Bosni i Hercegovini.