Edicija Ljudska prava

U ediciji “Ljudska prava” objavljujemo različite online izvještaje, tekstove i publikacije koje se tiču ljudskih prava žena, lezbejki, gej, biseksualnih i transrodnih osoba.

 

Vodič za rad sa LGBT+ zajednicom na lokalnom nivou Rozi izvještaj 2019 – Godišnji izvještaj o stanju ljudskih prava LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini Izvješće o pojavama govora mržnje i kaznenih djela učinjenih iz mržnje u BiH u razdoblju od lipnja 2017. godine do lipnja 2018. godine Medicinski aspekti prilagodbe spola: Priručnik za medicinske stručnjake_inje i zdravstvene radnike_ce o pružanju usluga i podrške trans osobama u procesu tranzicije Ka pozitivnim praksama: Izvještavanje medija u 2017. godini o LGBTI temama u Bosni i Hercegovini Rozi izvještaj 2018 – Godišnji izvještaj o stanju ljudskih prava LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini Brojevi koji ravnopravnost znače 2. Analiza rezultata istraživanja problema i potreba LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini u 2017. godini Vodič za primjenu izmijenjenog i dopunjenog Zakona o zabrani diskriminacije BiH Izvan zakona: Pravna regulacija životnih zajednica parova istog spola u Bosni i Hercegovini Rozi izvještaj 2017. – Godišnji izvještaj o stanju ljudskih prava LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini Ka odgovornom i profesionalnom postupanju sa lezbejkama, gejevima, biseksualnim, transrodnim i interspolnim osobama Ka pozitivnim praksama: Izvještavanje medija u 2016. godini o LGBTI temama u Bosni i Hercegovini