Prihvatanje s distance – stavovi prema homoseksualnosti, biseksualnosti, transrodnosti i interspolnosti u BiH

Sarajevski otvoreni centar proveo je istraživanje o stavovima javnog mnijenja u BiH prema homoseksualnosti, biseksualnosti, transrodnosti i interspolnosti. Istraživanje je provedeno među 1023 ispitanika/ce u dobi od 18 do 65 godina, a za cilj je imalo osigurati duboko razumijevanje položaja LGBTI osoba u BiH i faktora koji oblikuju njihovu svakodnevnicu, te dati uvid u mnijenje i ponuditi razumijevanje stavova i mišljenja opće populacije u BiH prema LGBTIQ osobama, njihovim pravima i slobodama, te LGBTIQ aktivizmu.

Rezultati istraživanja ukazuju na pozitivan trend u poznavanju LGBTI tema i osoba u bližem okruženju te promjene u staovima opće populacije.

Urednica: Emina Bošnjak

Istraživanje na BHS jeziku možete preuzeti ovdje.

Istraživanje na engleskom jeziku možete preuzeti ovdje.

Publikacija je izrađena uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Sarajevskog otvorenog centra i nužno ne odražava stavove USAID-a niti Vlade Sjedinjenih Američkih Država.